Tolfte söndagen efter Trefaldighet

3 september 2017

Friheten i Kristus

09.30  Öxabäcks kyrka
Mässa

11.30  Älekulla kyrka
Gudstjänst

18.00  Torestorps kyrka
Gudstjänst

DAGENS BÖN
O Gud,
du som har befriat ditt folk
–lär oss att bruka frihetens ansvar,
så att vi lovsjunger dig,
tjänar vår nästa
och vårdar din skapelse.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexter
Tredje årgången
Andra Moseboken 23.10-12
Galaterbrevet 4.31-5.6
Markusevangeliet 2.23-28
Psaltaren 145.13b-18

Gud håller sina löften; kärleksfull i allt han gör.
Herren stöder den som vacklar, han rätar krökta ryggar.
Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.
Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar; kärleksfull i allt han gör.
Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.
Psaltaren 145.13b-18

SVENSKA PSALMER
(Den svenska psalmboken)
09.30  Mässa, Öxabäcks kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#76, Gud, vår lösta tunga dig sitt offer bär
#40, Kristus vandrar bland oss än

11.30  Gudstjänst, Älekulla kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#40, Kristus vandrar bland oss än

18.00  Gudstjänst, Torestorps kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#40, Kristus vandrar bland oss än

Tjänstgörande
– präst: David Olsson
– kantor: Martin Kahnberg

Kommentera