Tacksägelsedagen

Gudstjänsterna i kyrkorna präglas av lovsång och tacksägelse! Kyrkokörerna medverkar och i Torestorp och Öxabäck även konfirmanderna.

Efter gudstjänsterna blir det kyrkkaffe, och i Älekulla och Torestorp auktion på bröd och skördealster till förmån för Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro

En text för dagen:

Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. (Kolosserbrevet 3:15-17)

 

Bli först att kommentera

Kommentera