Tacksägelsedagen

Den 8e oktober firar vi Tacksägelsedagen, och vi får återigen träffas i våra kyrkor för gudstjänst. Välkommen!

Torestorps kyrka: 09:30 Mässa med medverkan av David Olsson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson och kyrkokören. Därefter kyrkkaffe med skördeauktion.

Älekulla kyrka: 11:30 Mässa med David Olsson och Martin Kahnberg.

Öxabäcks kyrka: 16:00 Gudstjänst med dop; David Olsson, Martin Kahnberg och kyrkokören medverkar.

Kommentera