Söndagen före domssöndagen

Kyrkoårets två sista söndagar är fulla av hopp och förväntan. Tron på Jesus som kommer åter grundar sig på att framtiden, domen över ondskan i tillvaron, redan har ägt rum. Jesu kors är den historiska händelse då det nya livet börjar. Uppståndelse och liv! ”Vaksamhet och väntan” är dagens tema – att vara uppmärksam på, och längta efter, framtiden. Tilltro till Guds mönster av död och uppståndelse.

Idag är det gudstjänster med dop på förmiddagen. I Älekulla gudstjänst kl 9:30 och i Torestorp mässa 11:30.

På eftermiddagen blir det Taizégudstjänst i Öxabäck där Taizékören finns med.

Bli först att kommentera

Kommentera