Påskdagen 2018

PÅSKDAGEN
1 april 2018

Välkommen att fira Påskens mysterium i Torestorps, Älekulla samt Öxabäcks kyrkor!

09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka
– Efter mässan inbjuds till kyrkmingel med boksläpp av en bok skriven av Påskdagens gästpredikant:
Johan Herbertsson, Ord om Ordet. Predikningar, Universus 2018 (Introduktionspris: 100 kr)

Procession: Låt oss tacka
Svensk psalm 146
Kyrie – Svensk psalm 695:4
Lovsången – Svensk psalm 697:1
Introitus på Påskdagen (Kyrkokören)
Låt himlarna och jorden jubla
Svensk psalm 154
Krist är uppstånden (Kyrkokören)
Svensk psalm 153
Svensk psalm 147
Postludium: Svensk psalm 742
Recession: Siyahamba (Låt oss vandra i Guds kärleks ljus)

Medverkande
Öxabäcks kyrkokör
Martin Kahnberg, körledare
Ingvar Gerardsson, organist
Emma Josefsson, diakon
Johan Herbertsson, predikant
David Olsson, celebrant

11.30 Mässa i Älekulla kyrka
– körledaren Samuel Björkman avtackas

Ingång, Svensk psalm 146
Kyrkokören: Uppståndelsehymn
– engelsk carol i arrangemang av Lennart Jernestrand och svensk text  av Margareta Lindholm –
Kyrie: Svensk psalm 695:4
Lovsången, Svensk psalm 697:1
Kyrkokören: Korset är tomt! – Hans Nyberg, Lars Westberg
Svensk psalm 742
Kyrkokören: Till Jerusalem – Leif Nahnfeldt; arrangemang: Fredrik Sjöblom
Svensk psalm 153
Svensk psalm 147
Postludium med Kyrkokören: En glädjens dag – Jan-Olof Kulander, Olof Jansson

Medverkande
Älekulla kyrkokör
Samuel Björkman, organist och körledare
Emma Josefsson, diakon
Johan Herbertsson, predikant
David Olsson, celebrant

16.00 Mässa i Torestorps kyrka
Procession: Låt oss tacka
Svensk psalm 146
Kyrie – Svensk psalm 695:4
Lovsången – Svensk psalm 697:1
O, påskafröjd (Kyrkokören)
Svensk psalm 154
Svensk psalm 742 (med Kyrkokören)
Svensk psalm 153
Ära till Guds lamm och Tacka Herren (Kyrkokören under utdelandet)
Svensk psalm 147
Postludium: Var glada i Gud alltid (Kyrkokören)
Recession: Siyahamba (Låt oss vandra i Guds kärleks ljus)

Medverkande
Torestorps kyrkokör
Martin Kahnberg, körledare
Lilian Carlsson, organist
Johan Herbertsson, predikant
David Olsson, celebrant

 

Kommentera