Svenska kyrkan, Torestorps pastorat Inlägg

Kyrkoårets två sista söndagar är fulla av hopp och förväntan. Tron på Jesus som kommer åter grundar sig på att framtiden, domen över ondskan i tillvaron, redan har ägt rum. Jesu kors är den historiska händelse då det nya livet börjar. Uppståndelse och liv! ”Vaksamhet och väntan” är dagens tema – att vara uppmärksam på, och längta efter, framtiden. Tilltro till Guds mönster av död och uppståndelse.

Idag är det gudstjänster med dop på förmiddagen. I Älekulla gudstjänst kl 9:30 och i Torestorp mässa 11:30.

På eftermiddagen blir det Taizégudstjänst i Öxabäck där Taizékören finns med.

Denna onsdag är innehållsrik i Torestorps pastorat. Under förmiddagen är två grupper skolbarn på studiebesök i Torestorps kyrka. Klass 5-6 i Torestorpsskolan ser sig om i både kyrka och bland klockor i tornet. Många bra frågor om det mesta. Somligt kan besvaras, annat inte alls.

Gudstjänst på Kullabyn är också en händelse idag, som varje vecka.

En del av arbetslaget ägnar nån timma åt gemensam planering av konfirmandlördagen som kommer. Psalmer och sånger för söndagens gudstjänster ska också vaskas fram.

Under eftermiddagen musicerar ungdomsgruppen i Öxabäcks församlingshem, där även en vuxen-barngrupp träffas. Framemot kvällen övar en kör Taizésånger inför söndagen; detta i Torestorps församlingshem. Alla som vill sjunga är välkomna!

I Älekulla församlingshem samlas under kvällen arbetskretsen. Hantverk och trivsam samvaro som vanligt.

Kvällen kan även avslutas med ”En halvtimma i kyrkan” i Torestorp kvart över sex.

Så kan en onsdag se ut i Torestorps pastorat.

Det är fredag eftermiddag, och kyrkogårdarna lyses upp av ljus vid gravarna. Många besöker sina anhörigas gravplatser och smyckar dem på olika sätt.

Lördagen är Alla helgons dag, och gudstjänsterna handlar om Helgonen – trons förebilder i hoppet! Det är gudstjänster på förmiddagen i Älekulla och Öxabäck där kyrkokörerna medverkar, och på eftermiddagen gudstjänst i Torestorp.

Alla själars dag på söndag har som tema ”Vårt evighetshopp” och i kyrkorna är det minnesgudstjänster på kvällen med körsång eller solist.

Välkommen att fira Allhelgonahelg i Torestorps pastorat!

På söndag är temat i gudstjänsterna ”Trons kraft”. På förmiddagen är det gudtjänst och mässa i Öxabäck & Älekulla.

Kvällen bjuder på lovsångsgudstjänst i Torestorp. Kända psalmer och nyare sånger blandas i bön och tillbedjan.

Den som vill är välkommen från kl 17 till kyrkan så sjunger vi igenom lite av det vi använder i gudstjänsten. Pastoratets sånggrupp Jade finns med. Välkommen på söndag!

Till helgen firas Taizémässa i Öxabäck kl 18. Sånger och stillhet och i centrum ett kors efter förebild från klostret i Cluny. Välkommen att vara med!

Luca leder gudstjänsten, och Martin leder sången.

Länk till Taizémässa på Facebook.

Förutom denna gudstjänst firas även mässa i Älekulla 11:30 och gudstjänst i Torestorp 16:00.

Gudstjänsterna i kyrkorna präglas av lovsång och tacksägelse! Kyrkokörerna medverkar och i Torestorp och Öxabäck även konfirmanderna.

Efter gudstjänsterna blir det kyrkkaffe, och i Älekulla och Torestorp auktion på bröd och skördealster till förmån för Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro

Söndagen som kommer handlar om änglarna. Mest kanske det blir fokus på änglarnas tillbedjan och lovsång, som vi kan stämma in i i gudstjänsterna.

Det blir lovsångsmässa på förmiddagen 9:30 i Torestorp med en blandning av nya sånger och gamla psalmer. Därefter familjegudstjänst i Öxabäck 11:30 med dop. På eftermiddagen i Älekulla blir det gudstjänst kl 16:00.