Nionde söndagen efter trefaldighet, och temat är Goda förvaltare. Texterna kommer från skapelseberättelsen i 1 Mosebok, och en liknelse där Jesus talar om talangerna, det du har fått som gåvor i ditt liv och i din person.

Två av gudstjänsterna är idag utomhus: 10:00 i Mosshult i Älekulla och 15:00 vid Kolabacken i Torestorp. Arne medverkar på fiol. I Öxabäcks kyrka är det gudstjänst 11:30.

På söndag är temat i gudstjänsterna ”Andlig klarsyn”. Det handlar om att se vad som är vad i livet, vad som är grunden för det vi gör och vart det syftar.

I Älekulla är det mässa kl 9:30 och i Öxabäck gudstjänst 11:30, där Markus tjänstgör tillsammans med Anna-Carin som var kantor i pastoratet tidigare. På kvällen blir det gudstjänst i Torestorp kl 18:00 där Markus är präst och Mikael är med och sjunger och spelar piano.

Heliga Trefaldighets dag den 3 juni firar vi gemensam mässa i Öxabäcks kyrka kl 18:00.

Det blir mycket sång av kyrkokörerna som gemensamt avslutar terminen denna kväll. Martin leder musiken och Markus är präst.

Välkommen från alla församlingarna i Torestorp, Älekulla och Öxabäck att delta i mässa och sång!

Pingstafton kl 13:00 är det konfirmation i Öxabäcks kyrka för alla konfirmander i Toresorp, Öxabäck och Älekulla. Det blir mycket sång och drama, och centralt i konfirmationsgudstjänsten är bönen om den helige Ande – helt rätt i pingstens tid!

På Pingstdagen fortsätter vi konfirmationshelgen och firar mässa med konfirmanderna i Torestorps kyrka kl 11:30.

Välkommen att finnas med vid konfirmandernas högtid!

Kristi himmelsfärds dag firas i församlingarna med en tidig morgon.

I Öxabäck blir det gudstjänst kl 7 vid kyrkan med trumpetmusik och efterföljande kaffe.

I Älekulla blir det gudstjänst i samverkan med hembygdsföreningen vid Dunkared kl 8:30, med kyrkokören som medverkar och trumpetmusik.

I Torestorp firas gudstjänsten kl 10 i kyrkan, och även här är det med trumpet. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet.

Markus leder gudstjänsterna, och Emil Persson medverkar på trumpet.

I höst planerar vi att ha en Alpha-grupp. Det är en grundkurs i kristen tro, med god mat, god gemenskap, kort föredrag, samtal i mindre grupp. En av grundförutsättningarna i Alpha-konceptet är att det är just en grund – en presentation av vad tron handlar om, och måste inte ha ”rätt svar” på några frågor. Håll utkik efter startdatum, och kolla på alphasverige.se så länge.

I kyrkorna nu på söndag blir det varierande gudstjänster. 

I Öxabäcks kyrka är det gudstjänst med dop 9:30 – det verkar bli en sorts familjegudstjänst av det. Dessutom medverkar Lars Svensson på fiol.

Lars är även med vid gudstjänsten i Älekulla kyrka 11:30. Präst hela dagen är Markus, och Martin är kantor.

I Torestorps kyrka blir det lovsångsmässa kl 18:00. Några av konfirmanderna hjälper till att spela några av sångerna. Vill man vara med och öva innan, så ses vi 17:00 i kyrkan.

Imorgon, 18 april kl 18-20 kommer Stefan Martinsson, sedan länge föreståndare på Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem) i Rio de Janeiro, till Torestorps församlingshem och visar bilder och berättar om livet på hemmet för unga hemlösa gravida kvinnor. Församlingarna i Torestorps pastorat har regelbundet kollekter till Abrigo som uteslutande finaniseras av gåvomedel. På sin hemsida skriver man:

Abrigo Rainha Silvia är ett hem för hemlösa gravida kvinnor och grundades år 1989 på initiativ av svenskar i Rio de Janeiro. Verksamheten bedrivs i förortskommunen Itaboraí, 50 km från centrala Rio.     Abrigo arbetar sedan 20 år tillbaka med en tydlig idé och ett lika tydligt mål; att tillsammans med de unga tjejerna och kvinnorna arbeta för att varaktigt förändra liv. Liv som för alla, på olika sätt, präglats av marginalisering, fattigdom, missbruk, övergrepp och svek. Målen är långsiktiga, men klara, att genom att hjälpa tjejerna att hjälpa sig själva genom studier och ansvar förändra framtiden för sig själva och sina barn.

Läs mer på abrigo.se

Fika och möjlighet att ge en gåva till Abrigo.

Välkommen!

Påskens drama firas i gudstjänster i församlingarna. Följ med från måltiden på Skärtorsdags kväll genom Långfredagens kors till Påskdagens uppståndelse och vägen vidare på Annandag påsk.

Skärtorsdagsmässa
Älekulla 16:00, Öxabäck 18:30, Torestorp 20:00

Långfredag
Torestorp 9:30, Älekulla 15:00, Öxabäck 18:00
Församlingarnas kyrkokörer medverkar

Påskdagen
Mässa Älekulla 9:00, Mässa Öxabäck 11:30
Kyrkokörerna medverkar
Gudstjänst Torestorp 16:00, kyrkokören 75 år
festfika efteråt i församlingshemmet

Annandag påsk
Gemensam mässa i Torestorp 16:00
Påskkören med mässan
”I påskens glädje”