Imorgon, 18 april kl 18-20 kommer Stefan Martinsson, sedan länge föreståndare på Abrigo Rainha Silvia (Drottning Silvias mödrahem) i Rio de Janeiro, till Torestorps församlingshem och visar bilder och berättar om livet på hemmet för unga hemlösa gravida kvinnor. Församlingarna i Torestorps pastorat har regelbundet kollekter till Abrigo som uteslutande finaniseras av gåvomedel. På sin hemsida skriver man:

Abrigo Rainha Silvia är ett hem för hemlösa gravida kvinnor och grundades år 1989 på initiativ av svenskar i Rio de Janeiro. Verksamheten bedrivs i förortskommunen Itaboraí, 50 km från centrala Rio.     Abrigo arbetar sedan 20 år tillbaka med en tydlig idé och ett lika tydligt mål; att tillsammans med de unga tjejerna och kvinnorna arbeta för att varaktigt förändra liv. Liv som för alla, på olika sätt, präglats av marginalisering, fattigdom, missbruk, övergrepp och svek. Målen är långsiktiga, men klara, att genom att hjälpa tjejerna att hjälpa sig själva genom studier och ansvar förändra framtiden för sig själva och sina barn.

Läs mer på abrigo.se

Fika och möjlighet att ge en gåva till Abrigo.

Välkommen!

Påskens drama firas i gudstjänster i församlingarna. Följ med från måltiden på Skärtorsdags kväll genom Långfredagens kors till Påskdagens uppståndelse och vägen vidare på Annandag påsk.

Skärtorsdagsmässa
Älekulla 16:00, Öxabäck 18:30, Torestorp 20:00

Långfredag
Torestorp 9:30, Älekulla 15:00, Öxabäck 18:00
Församlingarnas kyrkokörer medverkar

Påskdagen
Mässa Älekulla 9:00, Mässa Öxabäck 11:30
Kyrkokörerna medverkar
Gudstjänst Torestorp 16:00, kyrkokören 75 år
festfika efteråt i församlingshemmet

Annandag påsk
Gemensam mässa i Torestorp 16:00
Påskkören med mässan
”I påskens glädje”

Konfirmanderna åker på soligt läger till Gullbrannagården i dagarna fyra nästan. Det är ett läger som, förutom en eventuellt helt egen melodifestival, kommer handla om skapelsen, relationer & ansvar. Vad är det Gud vill med allt det här egentligen? På hemsidan ser det dessutom ut att vara sol och bad som gäller.

Gudstjänsterna i församlingarna hålls av Lars Nordblom, och det är gudstjänst 9:30 i Öxabäck och mässa 11:30 i Torestorp.

Passio betyder lidande. Jesus går mot lidande och död för världens skull. Det är passio – och det är passion, självutgivande kärlek för att älska världen tillbaka till Gud.

Under fyra veckor fram emot påsk finns det tillfälle att följa med genom evangelieberättelserna om Jesu väg till korset.

Måndagar i Öxabäcks församlingshem 18:30 lett av Luca.

Onsdagar i Torestorps kyrka 18:15 lett av Markus.

Torsdagar i Älekulla församlingshem 18:15 lett av Markus eller Luca.

Gudstjänsterna på andra söndagen i fastan leds av Markus i alla församlingarna.

Kl 9:30 är det gudstjänst i Torestorp med kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet. I Älekulla är det mässa kl 11:30.

Eftermiddagens gudstjänst är i Öxabäck kl 16:00 och det är en familjegudstjänst då barnen från veckans grupper är med.

Första söndagen i Fastan firas i församlingarna med mässa ledd av Luca i Öxabäck 9:30.

På eftermiddagen blir det familjegudstjänst i Älekulla kl 16:00 ledd av Luca, då barnen från torsdagarnas Korsdrag medverkar med bl.a. drama.

I Torestorp är det lovsångsgudstjänst kl 18:00 ledd av Markus, då gamla psalmer och nyare sånger blandas.

Temat för denna söndag är Prövningens stund, och handlar på olika sätt om hur Jesus är med – sannerligen med – i, och delar, allt vad en människa kan möta i livet. ”Vilken vän vi har i Jesus…” (SvPs 48)

Fastetiden – förberedelsetiden inför påsk – inleds på onsdag med mässa i Torestorps kyrka 18:15.

Om askondsdagens mässa står det i vår handbok:

Askonsdagens mässa, med välsignandet och distributionen av askan, inleder fastan. Fastan inbjuder den kristne att av hjärtat söka Gud, leva i bot och stärkas i längtan och viljan att med Kristus dö bort från synden och uppstå till nytt liv med Gud. Att “beströ sitt huvud med aska”, “ångra sig i stoft och aska” (Job 42:6) är en yttre symbolhandling för en sådan inre hållning. Askan, stoftet, påminner människan om hennes förgänglighet; korset, som med askan tecknas på de troendes pannor, påminner om att det förgängliga genom Kristus ska räddas och kläs i oförgänglighet.

Vid dopet säger vi: ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Vid askonsdagens mässa tecknas korset med aska på din panna, och det är en stark upplevelse och närvaro i att först få korset tecknat på sig, och sedan fira mässa, och därefter gå ut – tydligt märkt av Kristus både på pannan genom askan, munnen genom bröd och vin, och därmed också hjärtat genom tron.

Fastlagssöndagen firas med gudstjänst i Älekulla 9:30, då det blir kyrkkaffe med semla i församlingshemmet efteråt.

Under förmiddagen är det också gudstjänst 11:30 i Öxabäck. Dagens mässa är i Torestorp kl 16:00.

Luca leder dagens gudstjänster och Martin är musiker.

…över hur intresset ser ut för en barnkör i Torestorp?

Här får du som är förälder till barn mellan 6 och 12 år i Torestorp gärna svara på några korta frågor som kan hjälpa oss att på ett bra sätt starta upp barnkören igen. Välkommen!