Tredje söndagen i advent har temat ”Bana väg för Herren” och vi firar gudstjänst i Älekulla kyrka på förmiddagen kl 9:30.

På eftermiddagen är det Familjegudstjänst med luciatåg i Öxabäcks kyrka kl 16:00.

I Torestorps kyrka firas kyrkokörens julmusikgudstjänst kl 18:00.

Andra söndagen i advent betonar att Guds rike är nära. I Torestorps kyrka är det mässa kl 9:30 och i Älekulla gudstjänst 11:30.

I Öxabäck blir det traditionsenlig Adventsvesper med kyrkokören kl 16:00. I år är det dock lite extra högtidligt – det blir dop i samband med verspern.

Första söndagen i advent är en högtidsdag då det nya kyrkoåret inleds. Advent som förberedelsetiden inför att fira Ankomsten: Gud blir människa i Jesus Kristus och är mitt ibland oss.

I Älekulla är det mässa 9:30 med kyrkokören. Gudstjänsten avslutas med att vi går ut och inviger den nya askgravlunden på kyrkogården. Därefter bjuder Läs mer Första söndagen i advent

Idag kom det nya församlingsbladet som sträcker sig från 1 Advent, över jul och nyår, fram till och med februari. Eftersom det nu är just efter allhelgonahelgen, så passade vi på att skriva lite om klockorna i kyrktornen och seden med själaringning.

Bladet finns att läsa här.

Kyrkoårets två sista söndagar är fulla av hopp och förväntan. Tron på Jesus som kommer åter grundar sig på att framtiden, domen över ondskan i tillvaron, redan har ägt rum. Jesu kors är den historiska händelse då det nya livet börjar. Uppståndelse och liv! ”Vaksamhet och väntan” är dagens tema – att vara uppmärksam på, och längta efter, framtiden. Tilltro till Guds mönster av död och uppståndelse.

Idag är det gudstjänster med dop på förmiddagen. I Älekulla gudstjänst kl 9:30 och i Torestorp mässa 11:30.

På eftermiddagen blir det Taizégudstjänst i Öxabäck där Taizékören finns med.

Denna onsdag är innehållsrik i Torestorps pastorat. Under förmiddagen är två grupper skolbarn på studiebesök i Torestorps kyrka. Klass 5-6 i Torestorpsskolan ser sig om i både kyrka och bland klockor i tornet. Många bra frågor om det mesta. Somligt kan besvaras, annat inte alls.

Gudstjänst på Kullabyn är också en händelse idag, som varje vecka.

En del av arbetslaget ägnar nån timma åt gemensam planering av konfirmandlördagen som kommer. Psalmer och sånger för söndagens gudstjänster ska också vaskas fram.

Under eftermiddagen musicerar ungdomsgruppen i Öxabäcks församlingshem, där även en vuxen-barngrupp träffas. Framemot kvällen övar en kör Taizésånger inför söndagen; detta i Torestorps församlingshem. Alla som vill sjunga är välkomna!

I Älekulla församlingshem samlas under kvällen arbetskretsen. Hantverk och trivsam samvaro som vanligt.

Kvällen kan även avslutas med ”En halvtimma i kyrkan” i Torestorp kvart över sex.

Så kan en onsdag se ut i Torestorps pastorat.

Det är fredag eftermiddag, och kyrkogårdarna lyses upp av ljus vid gravarna. Många besöker sina anhörigas gravplatser och smyckar dem på olika sätt.

Lördagen är Alla helgons dag, och gudstjänsterna handlar om Helgonen – trons förebilder i hoppet! Det är gudstjänster på förmiddagen i Älekulla och Öxabäck där kyrkokörerna medverkar, och på eftermiddagen gudstjänst i Torestorp.

Alla själars dag på söndag har som tema ”Vårt evighetshopp” och i kyrkorna är det minnesgudstjänster på kvällen med körsång eller solist.

Välkommen att fira Allhelgonahelg i Torestorps pastorat!