Adventsstake4_org_rgbAdventstiden sätter ankomsten i fokus – förväntan, vad betyder det att Jesus blir människa mitt i världen. Kanske får sig ibland också våra traditioner en törn. Låt det leda till att åter söka vad det är som traderas, berättas, vad som är själva kärnan i budskapet. Ett barn föds som är Gud själv, och hans makt visar sig i kärlek till världen. Det kan vara en julmeditiaion.

Sista helgen i advent nu på söndag firas med gudstjänster i alla församlingarna ledda av Luca Cesarini och med organisten Ingvar Gerhardsson. Se kalendern.

MCB-icon12

Jesu födelse firas med midnattsmässa är i Torestorps kyrka på julaftonskvällen kl 23:30. Den leds av Luca Cesarini och kyrkokören medverkar ledda av Martin Kahnberg.

På juldagens morgon firas födelsen med julotta i Öxabäck kl 6:30 med Markus Wallgren, kyrkokören och Martin Kahnberg. I Älekulla är julottan kl 8:00 också den med Markus Wallgren, kyrkokören och Anna-Carin Karlsson.

Annandagens gudstjänst som handlar om julfirandets återverkningar i världen firas i Torestorp kl 16:00 med Markus Wallgren och Ingvar Gerhardsson.

 

Låt oss fira Jesu Kristi födelse i trons gemenskap i församlingarna!

Det andra numret av Tidskriften Evangelium har kommit ut idag.

Arvet-framsida

Det är texter som kretsar kring temat ”Arvet”. Vårt bruk av och förhållande till traditioner, kyrkan som bärare av ett kulturarv, reflektioner kring kroppen, död och liv, tradition och nutida gestaltning i konst och musik berörs i de välskrivna texterna. Allt tänkt som utgångspunkt för vidare tanke och samtal.

Tidskriften Evangelium är en kulturtidskrift på nätet för svenskkyrklig idé, kultur och kritik, som ges ut på ideell basis med syfte att fånga upp och odla ett samtal i kyrkan och om kyrkan i det offentliga rummet.

Advent. Jag skulle önska att vi genom alla traditioner nås av bultandet på dörren. Ankomsten som det här handlar om: Gud. Före vi firar barnets födelse, så förs tanken in på spåret av ankomst.

Han – Jesus – står utanför dörren och bultar. Inte knackar, inte ringer på, utan bultar. Sådär så det rister i huset och känns i golvet.

Kanske stör oss våra traditioner och tankar, så att vi inte kan höra att det är ett bultande på dörren. Kanske har vi fått bomull i öronen som för att dämpa det kraftiga bultandet. Det finns sådana bomullsproppar numera – fritt distribuerade. Märkta med “Skydd mot ålderdomliga föreställningar” ska de filtrera bort det som har med Gud att göra. Eller också ser vi till att hålla sådan ånga uppe, att vi fyller hela vårt rum med ljud och intryck. Det är lätt att få reda på hur det ska fixas och donas för att vara som det ska. Alla kanaler projicerar bilden av advent. Snyggt och rent. Nu ska vi fira renarnas ankomst. Eller var det kanske ankomsten av snön. Fint ska det vara i alla fall. Städat och fixat.

Advent. Utanför bultar han som kommer. Kanske, om vi öppnar, så är där en av dessa minsta i världen, en av alla de människor som just i detta nu griper efter liv, som nästan inte orkar mer. Kanske är det så Jesu advent på det sättet kan nå oss, genom bomullen och ytan.

Jo. Det har med detta att göra. Han har kommit till världen för att söka upp, bulta på dörren hos, det som var förlorat. För att finna, frälsa, förändra.
Att öppna dörren för Jesus när han bultar – det är att se världen som den är. Kanske till en början mindre av förutfattad mening av vad han egentligen vill. Ta ur bomullen ur öronen, och sätt dig ned. Jesus vill oftast äta måltid står det. Alltså bygga gemenskapen och tilliten, närheten. Ur den växer måltidsgemenskapen växer gemenskapen vidare. Dörren öppnas för den som står där ute, den minste i världen och byn, den som just i detta nu griper efter liv och hopp, som nästan inte orkar mer.

Därför blir Gud människa och kommer hit: av sin kärlek till världen. Advent.

En av texterna för Första söndagen i advent är ur Uppenbarelseboken 3:20.

Första söndagen i advent. Psalmsångerna börjar ljuda i tanken bara man hör det. I alla församlingarna firas gudstjänster med sång av kyrkokörerna.

I Öxabäck är det gudstjänst ledd av Luca Cesarini kl 9:30, och efteråt bjuds det på kaffe i vapenhuset.

Gudstjänsten i Älekulla är kl 11:30 och leds av Markus Wallgren. Efter gudstjänsten bjuder Idrotts- och skytteföreningen på kaffe i församlingshemmet.

I Torestorp firas mässa på kvällen kl 18:00 ledd av Markus Wallgren, och därefter bjuder Centerkvinnorna på gröt i församlingshemmet.

Domssöndagen, det är en dag som handlar om Jesus, om att han väntas till oss igen. Kristi återkomst.  Evangelietexten är ur Matteus 25.

En tanke för söndagen: Kan det vara så, att ha förväntan på Jesu återkomst, att ha hopp om att få se honom komma tillbaka för att skapa nya himlar och en ny jord så som han lovar – det hänger oupplösligt samman med att se att han är helt närvarande i den allra mest utsatta och svaga människan? Hoppas jag och tror att Jesus kommer åter, då är jag kallad in i ett liv för de minsta i världen. ”Invandraren, den faderlös och änkan” som det sammanfattas hos profeterna. Vad vill tron på Jesus göra med ditt liv?

Och om Jesus idenitfierar sig med det svaga och mest utsatta – så gäller det i ditt eget liv. Synden och bristen, dina innersta våndor. Den bär han och försonar så att du kan leva i och med Gud. Nu och i evighet. Det är hopp.

Gudstjänsterna imorgon leds på förmiddagen i Öxabäck och Älekulla av Luca Cesarini, och på kvällen i Torestorp av Per-Åke Svensson.

Igår samlades ett trettiotal församlingsbor för att höra om IM – Individuell Människohjälp.

Maria Söderborg berättade om tre 16-åringars liv i olika delar av världen, om om hur IM finns med och stöttar projekt som får människor att kunna gå från utanförskap och fattigdom till utbildning och försörjning.

Inte minst här i Sverige växer IM:s verksamhet och uppgifter. Här handlar det om integration – att de som söker asyl, skydd, i vårt land ska få just skydd som en självklar rättighet.

I projektet ”Move it” kan dörrar öppnas för den som söker skydd här att komma i naturlig kontakt med Sverige, svenskar och inte minst språket. Läs mer här.

Vi såg en film av Ali från Irak som gjorts i ett sådant projekt, där han nu undervisar andra i hur man gör film på liknande sätt. Här är Alis berättelse:

 

Alla helgons dag. Det talas om en stor skara i vita kläder, i dopdräkten.

”…ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Det är dem som Jesus talar om: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem till hör himmelriket.”

Gudstjänster om salighet i Torestorps pastorat idag där kyrkokörerna medverkar och det är dop både i Älekulla och Öxabäck. Gudstjänst med kyrkkaffe i Torestorp 9:30, Gudstjänst i Älekulla 11:30 och Mässa i Öxabäck 16:00.

Den 15 november kommer Maria Söderborg som arbetar inom IM – Individuell Människohjälp – till Torestorps församlingshem. Hon kommer att berätta hur IM arbetar med att förändra vardag och liv för människor på många platser i världen.

På IM:s hemsida kan man bl.a. läsa:

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över.

IM arbetar långsiktigt och nära tillsammans med människor på plats. Vi samarbetar med lokala organisationer och eldsjälar, inom områdena utbildning, hälsa, försörjning och integration. Våra insatser utformas som hjälp till självhjälp och nya verksamheter börjar i liten skala.

Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos runt 40 000 givare, medlemmar och volontärer.

Tillsammans kan vi skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i.

Läs mer om IM:s historia.

Församlingarna har regelbundet kollekter i gudstjänsterna till IM, och detta är ett gott tillfälle att få en återkoppling och närhet till det våra församlingskollekter går till.

Välkommen till Torestorps fösamlingshem torsdag den 15 nov. kl 19:00. Under kvällen bjuds det på fika, och det finns möjlighet att ge ett bidrag till IM.

”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.” Så inleds en av texterna för dagen.

Gudstjänsterna fylls av körsång i Torestorps pastorat! I Älekulla 9:30 och i Torestorp 11:30, på båda ställena med efterföljande kyrkkaffen och auktion till förmån för Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro.

I Öxabäck kl 16:00 firas mässan idag, också där med körmedverkan, och efteråt kyrkkaffe i vapenhuset.

Välkommen att fira Tacksägelsedag!