Domssöndagen, det är en dag som handlar om Jesus, om att han väntas till oss igen. Kristi återkomst.  Evangelietexten är ur Matteus 25.

En tanke för söndagen: Kan det vara så, att ha förväntan på Jesu återkomst, att ha hopp om att få se honom komma tillbaka för att skapa nya himlar och en ny jord så som han lovar – det hänger oupplösligt samman med att se att han är helt närvarande i den allra mest utsatta och svaga människan? Hoppas jag och tror att Jesus kommer åter, då är jag kallad in i ett liv för de minsta i världen. ”Invandraren, den faderlös och änkan” som det sammanfattas hos profeterna. Vad vill tron på Jesus göra med ditt liv?

Och om Jesus idenitfierar sig med det svaga och mest utsatta – så gäller det i ditt eget liv. Synden och bristen, dina innersta våndor. Den bär han och försonar så att du kan leva i och med Gud. Nu och i evighet. Det är hopp.

Gudstjänsterna imorgon leds på förmiddagen i Öxabäck och Älekulla av Luca Cesarini, och på kvällen i Torestorp av Per-Åke Svensson.

Igår samlades ett trettiotal församlingsbor för att höra om IM – Individuell Människohjälp.

Maria Söderborg berättade om tre 16-åringars liv i olika delar av världen, om om hur IM finns med och stöttar projekt som får människor att kunna gå från utanförskap och fattigdom till utbildning och försörjning.

Inte minst här i Sverige växer IM:s verksamhet och uppgifter. Här handlar det om integration – att de som söker asyl, skydd, i vårt land ska få just skydd som en självklar rättighet.

I projektet ”Move it” kan dörrar öppnas för den som söker skydd här att komma i naturlig kontakt med Sverige, svenskar och inte minst språket. Läs mer här.

Vi såg en film av Ali från Irak som gjorts i ett sådant projekt, där han nu undervisar andra i hur man gör film på liknande sätt. Här är Alis berättelse:

 

Alla helgons dag. Det talas om en stor skara i vita kläder, i dopdräkten.

”…ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Det är dem som Jesus talar om: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem till hör himmelriket.”

Gudstjänster om salighet i Torestorps pastorat idag där kyrkokörerna medverkar och det är dop både i Älekulla och Öxabäck. Gudstjänst med kyrkkaffe i Torestorp 9:30, Gudstjänst i Älekulla 11:30 och Mässa i Öxabäck 16:00.

Den 15 november kommer Maria Söderborg som arbetar inom IM – Individuell Människohjälp – till Torestorps församlingshem. Hon kommer att berätta hur IM arbetar med att förändra vardag och liv för människor på många platser i världen.

På IM:s hemsida kan man bl.a. läsa:

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över.

IM arbetar långsiktigt och nära tillsammans med människor på plats. Vi samarbetar med lokala organisationer och eldsjälar, inom områdena utbildning, hälsa, försörjning och integration. Våra insatser utformas som hjälp till självhjälp och nya verksamheter börjar i liten skala.

Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos runt 40 000 givare, medlemmar och volontärer.

Tillsammans kan vi skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i.

Läs mer om IM:s historia.

Församlingarna har regelbundet kollekter i gudstjänsterna till IM, och detta är ett gott tillfälle att få en återkoppling och närhet till det våra församlingskollekter går till.

Välkommen till Torestorps fösamlingshem torsdag den 15 nov. kl 19:00. Under kvällen bjuds det på fika, och det finns möjlighet att ge ett bidrag till IM.

”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.” Så inleds en av texterna för dagen.

Gudstjänsterna fylls av körsång i Torestorps pastorat! I Älekulla 9:30 och i Torestorp 11:30, på båda ställena med efterföljande kyrkkaffen och auktion till förmån för Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro.

I Öxabäck kl 16:00 firas mässan idag, också där med körmedverkan, och efteråt kyrkkaffe i vapenhuset.

Välkommen att fira Tacksägelsedag!

Kommande söndag bjuder på gudstjänster med änglatema i våra kyrkor.

11:30 är det gudstjänst i Öxabäck, 16:oo mässa i Älekulla och 18:00 gudstjänst i Torestorp.

Himlaliv – barnsamlingen i gudstjänsten – är denna gång i Älekulla kl 16 alltså, och efter gudstjänsten sjunger vuxen-barn-kören i tillsammans i församlingshemmet.

I vår tid kan det vara av intresse att se att det går att föra ett djupt och seriöst samtal om tro och vetande mellan troende och icke-troende. Det är ganska sällan man i Svensk media och i det svenska sekulära samtalsklimatet förmå gestalta detta.

Romersk-Katolska kyrkan har på flera ställen i världen fört denna typen av samtal under rubriken Hedningarnas Förgård, och i Sverige har bl a detta samtal ägt rum på Kungliga Vetenskapsakademien. Väl värt att se:

 

Gudstjänsten i Torestorp kl 16:00 på söndag innehåller dop, bibelpresent till 6-åringarna i församlingen och start för barngruppen Himlaliv under en del av gudstjänsten. Efter gudstjänsten finns det också möjlighet att sjunga med i vuxen-barn-kören som övar i kyrkan.

Temat kretsar kring ”Sök först Guds Rike och hans rättfärdighet…”

Det blir helt klart en gudstjänst präglad av himlaliv.