Familjemässa, 8 april kl. 11.00, flyttad från Torestorps kyrka till Lärjungagårdens kapell

Oasrörelsen skulle ha firat en familjemässa i Torestorps kyrka kl. 11.00 den 8 april i samband med deras familjedygn på Lärjungagården som tidigare har annonserats. Oasrörelsen har nu beslutat att fira familjemässan i Lärjungagårdens kapell med anledning av att man nu får plats i kapellet på grund av återbud från  anmälda deltagare.

BOKSLÄPP
Öxabäcks kyrka, 1 april 2018 – efter Påskdagens högmässa kl. 09.30

BOKSLÄPP

Välkommen till boksläpp i samband med kyrkmingel efter Påskdagens högmässa i Öxabäcks kyrka, 1 april 2018 kl. 09.30

Påskdagens gästpredikant, Johan Herbertsson, släpper boken Ord om Ordet. Predikningar.

Introduktionspris: 100 kr

 

 

 

 

Om boken Ord om Ordet. Predikningar
Undervisning, vägledning och själavård är nyckelord för Ord om Ordet. I nio predikningar ges undervisning om Jesus, vägledning i kristen tro och själavård. Med utgångspunkt i Nya testamentets texter och i kyrkoårsanknuta textutläggande tematiska homilier berörs hur Sverige kristnades, fornkyrklig och reformatorisk teologi varvat med nedslag i svenskt 1800- och 1900-tal, liksom nutida relativism och gudsbildstankar. Övertygelsen om Svenska kyrkans rika evangeliska arv och liv bryter fram i Ord om Ordet. Allt vilar på övertygelsen om en verklig uppenbarelse i Jesus ­Kristus till kunskap om, men framför allt till ett liv i Kristi kyrkas gemenskap.

Herbertsson, Johan, Ord om Ordet. Predikningar, Universus Academic Press, 2018
(ISBN: 9789187439438)

Johan Herbertsson är präst och teologie doktor, bördig från Karl Gustav i nordöstra Halland

 

PÅSKDAGEN
1 april 2018

Välkommen att fira Påskens mysterium i Torestorps, Älekulla samt Öxabäcks kyrkor!

09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka
– Efter mässan inbjuds till kyrkmingel med boksläpp av en bok skriven av Påskdagens gästpredikant:
Johan Herbertsson, Ord om Ordet. Predikningar, Universus 2018 (Introduktionspris: 100 kr)

Procession: Låt oss tacka
Svensk psalm 146
Kyrie – Svensk psalm 695:4
Lovsången – Svensk psalm 697:1
Introitus på Påskdagen (Kyrkokören)
Låt himlarna och jorden jubla
Svensk psalm 154
Krist är uppstånden (Kyrkokören)
Svensk psalm 153
Svensk psalm 147
Postludium: Svensk psalm 742
Recession: Siyahamba (Låt oss vandra i Guds kärleks ljus)

Medverkande
Öxabäcks kyrkokör
Martin Kahnberg, körledare
Ingvar Gerardsson, organist
Emma Josefsson, diakon
Johan Herbertsson, predikant
David Olsson, celebrant

11.30 Mässa i Älekulla kyrka
– körledaren Samuel Björkman avtackas

Ingång, Svensk psalm 146
Kyrkokören: Uppståndelsehymn
– engelsk carol i arrangemang av Lennart Jernestrand och svensk text  av Margareta Lindholm –
Kyrie: Svensk psalm 695:4
Lovsången, Svensk psalm 697:1
Kyrkokören: Korset är tomt! – Hans Nyberg, Lars Westberg
Svensk psalm 742
Kyrkokören: Till Jerusalem – Leif Nahnfeldt; arrangemang: Fredrik Sjöblom
Svensk psalm 153
Svensk psalm 147
Postludium med Kyrkokören: En glädjens dag – Jan-Olof Kulander, Olof Jansson

Medverkande
Älekulla kyrkokör
Samuel Björkman, organist och körledare
Emma Josefsson, diakon
Johan Herbertsson, predikant
David Olsson, celebrant

16.00 Mässa i Torestorps kyrka
Procession: Låt oss tacka
Svensk psalm 146
Kyrie – Svensk psalm 695:4
Lovsången – Svensk psalm 697:1
O, påskafröjd (Kyrkokören)
Svensk psalm 154
Svensk psalm 742 (med Kyrkokören)
Svensk psalm 153
Ära till Guds lamm och Tacka Herren (Kyrkokören under utdelandet)
Svensk psalm 147
Postludium: Var glada i Gud alltid (Kyrkokören)
Recession: Siyahamba (Låt oss vandra i Guds kärleks ljus)

Medverkande
Torestorps kyrkokör
Martin Kahnberg, körledare
Lilian Carlsson, organist
Johan Herbertsson, predikant
David Olsson, celebrant

 

LÅNGFREDAG, 30 mars 2018

Gudstjänster i Torestorps, Älekulla och Öxabäcks kyrkor

LÅNGFREDAGEN – Den goda fredagen

09.30 Gudstjänst med körsång i Torestorps kyrka
Körsång: Den stunden i Getsemane
Svensk psalm 144
Psaltarpsalm, Svensk psalm 673
Svensk psalm 142
Körsång under evangeliets läsning: Jesus, tänk på mig (Taizé)
Körsång efter evangeliet: Hör, du himmelens skapare (isländsk hymn)
Svensk psalm 140
Kyrkans förbön, fastelitanian: Svensk psalm 700:1
Körsång inför korset: O, du Guds lamm
Svensk psalm 456
Svensk psalm 138
Körpostludium: Min Jesus, låt mitt hjärta få

Medverkande:
Torestorps kyrkokör, Martin Kahnberg (kantor) och David Olsson (präst)


11.30 Gudstjänst med körsång i Öxabäcks kyrka

Svensk psalm 144
Körsång: Non nobis, Domine
Psaltarpsalm, Svensk psalm 673
Svensk psalm 142
Körsång under evangeliets läsning: Jesus, tänk på mig (Taizé)
Körsång efter evangeliet: Jesus, du sänkt dig djupt i nöden
Svensk psalm 140
Kyrkans förbön, fastelitanian: Svensk psalm 700:1
Körsång inför korset: O, du Guds lamm
Svensk psalm 456
Svensk psalm 138
Körpostludium: Min Jesus, låt mitt hjärta få

Medverkande:
Öxabäcks kyrkokör, Martin Kahnberg (kantor) och David Olsson (präst)

18.00 Gudstjänst i Älekulla kyrka
Svenska psalmer 143; 144.3-7; 38 B; 458; 145; 189.5-7

 

Upptäck Påsken i din kyrka

Det har varit riktigt roligt att få tjänstgöra under advents-, jul- och trettondedagstiden. Det är ett känt faktum att under den perioden i kyrkoåret besöker fler församlingsbor än vanligt sina kyrkor. Visst är det något speciellt med Julen. Budskapet om att Guds Son föds av en jungfru i en grotta i Betlehem förundrar.

Hur mycket mer skulle man då inte förundras över Påsken, då den sargade och avrättade Jesus besegrar döden, kliver levande ut ur sin grav, visar upp sig för omgivningen och bekräftar för världen att han verkligen är den han utger sig att vara. Uppståndelsen är ingen myt eller legend, utan ett faktum bevittnat av dem som såg och umgicks med Jesus före, under och efter den Påsken i Jerusalem. Jesu uppståndelse från de döda är något så stort, ofattbart och unikt att det inte kan beskrivas med ord. Men för den skull inte mindre sant. Det har hänt.

Därför vill vi i Torestorps pastorat välkomna dig att delta i Passionstidens och Påskens gudstjänster som åskådliggör den dramatiska veckan i Jerusalem. Den veckan som förändrade världshistorien. I Palmsöndagens högmässa firar vi Jesus som kommer till Jerusalem. I skärtorsdagsmässan firas Jesu instiftelse av kommunionen. På Långfredagen åskådliggör gudstjänsten Jesu död på korset. Och i Påskdagens högmässor bryter Påskens glädje in med dess lovpsalmer och budskap om att Jesus lever och att han har vunnit seger åt oss. Om han fick liv efter sin död betyder det att även vi kan få del av hans nåd, försoning och räddning, vilket i förlängningen innebär att vi får del av det eviga livet.

Välkommen därför att se och prova om evangeliets glada budskap håller. Välkommen att fira Påsk i din församling. Upptäck Påsken i din kyrka!

Jesus dog, då dog vi alla, halleluja,
till att utge oss för andra, halleluja.
Jesus uppstod. Också vi, halleluja,
uppstod då till evigt liv. Halleluja.
– Svensk psalm #153, vers 4

Luca Cesarini
komminister i Öxabäck, Torestorp och Älekulla

 

PALMSÖNDAGENS GUDSTJÄNSTER

Välkommen att inleda den Stilla veckan eller Heliga veckan med att fira Jesu intåg i Jerusalem!

09.30 Mässa i Torestorps kyrka
Luca Cesarini (präst), Emma Josefsson (diakon) och Ingvar Gerardsson (organist)

11.30 Gudstjänst i Älekulla kyrka
Luca Cesarini (präst) och Ingvar Gerardsson (organist)

16.00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka
Luca Cesarini (präst) och Birgit Fast (kantor)

Visionssamlingar för Torestorps pastorat

– Öxabäcks, Älekulla samt Torestorps församlingar –

 

måndagar kl. 19.00

Fastan 2018

undervisning – samtal – lämna förslag

Om att följa Jesus tillsammans


12 mars
, Torestorps församlingshem
Närmare följare – om det kristna vardagslivet och diakoni


19 mars
, Älekulla församlingshem
Fler följare – om att dela de goda nyheterna och finna vägar in i kyrkans gemenskap

TIDIGARE SAMLINGAR

19 februari, Öxabäcks församlingshem
Jesus Kristus – goda nyheter för alla
(Apostlagärningarna, kapitel 2)


26
 februari, Torestorps församlingshem
Djupare följare – om trons fördjupning och växt

Vuxen-barngruppen i Torestorps församlingshem

Programmet är inställt onsdagen den 28 februari.

Ledaren Linda Olsson är förhindrad att leda gruppen, men hälsar att deltagarna är välkomna att samlas på egen hand och får gärna använda gruppens fika i kylskåp och skafferi.

Nästa samling: onsdag, 14 mars kl. 09-11

UPPEHÅLL – mässan på onsdagar kl. 18.15 i Torestorps kyrka

Vi firar ingen mässa på onsdagskvällar under perioden 28 februari – 28 mars.

Istället inbjuder vi i fastetiden till visionssamlingar 12 och 19 mars och passionsgudstjänster 1, 8 och 15 mars – se kalendern för mer information.