På söndag firar vi den helige Mikaels dag i vårat pastorat. Välkommen till våra kyrkor!

Öxabäcks kyrka: 9:30 Mässa med Luca Cesarini och Martin Kahnberg, därefter kyrkmingel.

Älekulla kyrka: 11:30, Gudstjänst med Luca Cesarini, Samuel Björkman. Kören medverkar, därefter kyrkkaffe med skördeauktion.

Torestorps kyrka: 16:oo Gudstjänst med Luca Cesarini och Martin Kahnberg.

Välkommen till kyrkan på söndag!

Den 24e september firar vi gudstjänst enligt följande:

9:30 Gudstjänst i Älekulla – Luca Cesarini, Martin Kahnberg

11:30 Mässa i Torestorp – Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Emma Josefsson

16:00 Bön och lovsångsgudstjänst i Öxabäcks kyrka. Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, Mikael Granlund. Möjlighet till personlig förbön.

 

Kallelse till

informations- och upptaktsmöte

MESSY CHURCH
(~ stökig och kreativ kyrka)

Messy Church är ett koncept för mission som Torestorps pastorat ska prova under hösten. Vi planerar att genomföra en samling i alla tre församlingarna.

Messy Church är en öppen samling kring en bibelberättelse eller kristen högtid som innehåller pyssel, lek, och delad gemenskap i en enkel gudstjänst och en måltid.

Alla är välkomna att delta i Messy Church, men barn måste komma i sällskap av en vuxen.

Alla intresserade av att engagera sig i arbetet med Messy Church är välkomna till ett informations- och upptaktsmöte

torsdag, 21 september kl. 19.00

i Torestorps församlingshem

Ingen anmälan krävs – deltagande i informationsmötet innebär inga förpliktelser

För mer information: kontakta kyrkoherde David Olsson

073 368 08 79
david@torestorpspastorat.se

Välkommen till kyrkan på söndag! 

Gudstjänst i Torestorp 9.30, David Olsson, Ingvar Gerhardsson, Emma Josefsson, därefter kyrkfika

Mässa i Älekulla 11.30, David Olsson, Ingvar Gerhardsson, Emma Josefsson

Gudstjänst i Öxabäck 11.30, Ove Johansson, Birgit Fast

Välkommen till kyrkan på söndag!

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, David Olsson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, därefter kyrkfika i församlingshemmet.

11:30 Gudstjänst i Öxabäck, David Olsson, Martin Kahnberg

18:00 Gudstjänst i Älekulla, David Olsson, Martin Kahnberg

__________________

Kom också ihåg att körerna startar denna vecka! Välkommen du som vill sjunga i kör och dela gemenskapen, inga förkunskaper krävs.

Öxabäcks kyrkokör, 19.00 på tisdagar och Torestorps kyrkokör, 19.00 på onsdagar.

För information kontakta Martin Kahnberg 0320-56334

Älekulla kyrkokör 19.00 på torsdagar, för information kontakta Samuel Björkman 070-7950956

 

3 september 2017

Friheten i Kristus

09.30  Öxabäcks kyrka
Mässa

11.30  Älekulla kyrka
Gudstjänst

18.00  Torestorps kyrka
Gudstjänst

DAGENS BÖN
O Gud,
du som har befriat ditt folk
–lär oss att bruka frihetens ansvar,
så att vi lovsjunger dig,
tjänar vår nästa
och vårdar din skapelse.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexter
Tredje årgången
Andra Moseboken 23.10-12
Galaterbrevet 4.31-5.6
Markusevangeliet 2.23-28
Psaltaren 145.13b-18

Gud håller sina löften; kärleksfull i allt han gör.
Herren stöder den som vacklar, han rätar krökta ryggar.
Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.
Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar; kärleksfull i allt han gör.
Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.
Psaltaren 145.13b-18

SVENSKA PSALMER
(Den svenska psalmboken)
09.30  Mässa, Öxabäcks kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#76, Gud, vår lösta tunga dig sitt offer bär
#40, Kristus vandrar bland oss än

11.30  Gudstjänst, Älekulla kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#40, Kristus vandrar bland oss än

18.00  Gudstjänst, Torestorps kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#40, Kristus vandrar bland oss än

Tjänstgörande
– präst: David Olsson
– kantor: Martin Kahnberg

lördag, 2 september 2017

Skene kyrka och församlingshem

för alla åldrar – alla är välkomna

 

FOLDER (PDF)
http://orbyskeneforsamling.se/wp-content/uploads/2017/07/inspdag17-2.pdf

UR PROGRAMMET
storsamling med barnen i fokus – bibelstudium med parallell barnsamling – aktiviteter för barn och ungdomar – seminarier – kvällsmat (50 kr för vuxna och barn över 12 år) – lovsångsmässa

ANMÄLAN
– lämnas helst senast måndagen den 28 augusti till orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se eller per telefon, 0320-480 66 (se anmälningstalong i foldern)

SAMÅKNING
Kontakta pastorsexpeditionen för eventuell samåkning, telefon 0320-563 30

 

27 augusti 2017
Tro och liv

09.30  Älekulla kyrka
Mässa med dop

11.30  Torestorps kyrka
Gudstjänst

18.00  Öxabäcks kyrka
Gudstjänst

Tjänstgörande
– präst: Luca Cesarini
– kantor: Ingvar Gerardsson

DAGENS BÖN
Evige Gud,
du som har allmakt och som älskar oss mer än vi förtjänar
–omslut oss med din barmhärtighet,
så att vi inte endast ser din vilja utan också tjänar dig.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexter
Tredje årgången
Jesaja 1.10-17
Jakobsbrevet 1.22-25
Matteusevangeliet 23.1-12
Psaltaren 143.6-10

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.
Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven.
Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.
Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig.
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud.
Må din goda ande leda mig på jämn mark.
Psaltaren 143.6-10

SVENSKA PSALMER
(Den svenska psalmboken)
09.30  Mässa med dop, Älekulla kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#248, Tryggare kan ingen vara
#292.3, Brödet och vinet vi frambär till bordet (Pris vare Gud, pris vare Fadern, hans Ande, hans Son)
#331, Ljus som liv åt världen gav

11.30  Gudstjänst, Torestorps kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#654, Låt rätten flyta fram
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#331, Ljus som liv åt världen gav

18.00  Gudstjänst, Öxabäcks kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#331, Ljus som liv åt världen gav

Nu startar vi en vuxen-barngrupp i Torestorps församlingshem!

Start: onsdagen den 13 september 2017 kl. 09-11

Därefter samlas gruppen varannan onsdag (ojämna veckor)

Ålder: 0-5 år i sällskap av vuxen

Samling, fika och lek

Ingen anmälan, kom när du kan!

Ledare: Linda Olsson, 070 271 32 40