Svenska kyrkan, Torestorps pastorat Inlägg

MESSY SUMMER
– Messy Church inbjuder till sommarfest för hela pastoratet –
söndag, 3 juni 2018
kl. 16.00 – 18
Älekulla kyrka och församlingshem
TEMA: Den gode herden

 • Festlig gudstjänst för alla åldrar i kyrkan
 • Lotterier för både barn och vuxna
 • Aktiviteter och lekar för alla åldrar:
  – spinna garn, pyssla med mera
  – bildvisning och miniföreläsning i församlingshemmet
 • Sommarmiddag

Ingen anmälan – ingen avgift – barn kommer i sällskap av vuxen

Ta med dig familj, vänner, grannar och bekanta!

Alla är välkomna!

Ja, då ses vi på söndag … i kyrkan!

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Vårt dop
3 juni 2018

 • 09.30 Högmässa i Öxabäcks kyrka – Kyrkmingel efter mässan
 • 11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka
 • 16.00 – 18.00 Messy Church i Älekulla kyrka och församlingshem
  – festlig gudstjänst för alla åldrar
  – sommarfest med lotterier, aktiviteter, lekar, bildvisning och middag
  – tema: Den gode herden
  Alla är välkomna!

Svenska psalmer
* Ingång, #5, ’Nu tacka Gud’
– mellan läsningarna, #682, ’Icke genom någon människas styrka’
– Gradual, #386, ’Upp ur vilda, djupa vatten’
– efter trosbekännelsen, #68, ’Jag tror på Gud som med sitt ord’
– Offertoriepsalm, #258.4-7, ’O, väldiga tro’ (melodi: ’O, liv som blev tänt’) – endast högmässan i Öxabäck –
* Lovpsalm, #378, ’Gud, hos dig är livets källa’

Första årgångens läsningar
Hesekiel 36.25-28
Psaltaren 66.5-12
Romarbrevet 6.3-11
Johannesevangeliet 3.1-8

Tjänstgörande
Kristina Quicklund, kantor (Öxabäck och Torestorp)
David Olsson, präst

F Ö R S A M L I N G S R E S A

onsdag, 30 maj 2018

Följ med på en heldagsutfärd för hela pastoratet

Hemligt resmål

 • medtag förmidagskaffe
 • avgift 300 kr
  allt inkluderat:
  lunch, fika, middag, entréavgift och miniföreläsningar

AVRESA från kyrkorna:
Älekulla kl. 08.15 – Torestorp 08.20 – Öxabäck 08.25

HEMKOMST ca kl. 21.30

ANMÄLAN
Anmäl dig snarast och gärna senast måndag, 28 maj

expeditionen, 0320-563 30

david@torestorpspastorat.se
0320-563 40
073-368 08 79

Varmt välkomna att delta i församlingsresan!

David Olsson, reseledare och kyrkoherde

BÖNSÖNDAGEN
Bönen

6 maj 2018

09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka
11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka

Lilian Carlsson, organist
Luca Cesarini, präst

16.00 Musikgudstjänst med kyrkokörerna, Älekulla kyrka
Pastoratets tre kyrkokörer medverkar
Martin Kahnberg, kantor
Bengt Särndal, organist
Luca Cesarini, präst

DAGENS BÖN
O Gud,
du som har lärt oss att be med uppriktiga hjärtan
— hör din kyrkas böner,
så att vi efter din vilja får vad vi i tro önskar.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Första årgångens läsningar

Psaltaren 13
Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon,
låt mig inte somna in i döden,
låt inte min fiende säga att han besegrat mig,
mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.

 

 

Fjärde söndagen i Påsktiden

22 april 2018

Vägen till livet
09.30 Högmässa i Öxabäcks kyrka
11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka
16.00 Gudstjänst i Älekulla kyrka
 
Tjänstgörande:
Lilian Carlsson, organist
Luca Cesarini, präst
Ja, då ses vi i kyrkan … på söndag!

TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Den gode herden

15 april 2018

09.30 Mässa i Älekulla kyrka

11.30 Gudstjänst med dop i Öxabäcks kyrka

16.00 Gudstjänst i Torestorps kyrka

DAGENS BÖN
O Gud,
du som genom din Sons förnedring har upprättat den fallna världen
— låt honom vara vår herde,
så att vi, räddade från den eviga döden, får leva i den ständiga glädjen i ditt rike.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
Första årgången
Hesekiel 34.11-16
Första Petrusbrevet 2.22-25
Johannesevangeliet 10.1-10
Psaltaren 23

Medverkande
Kristina Quicklund, kantor
Emma Josefsson, diakon ( ej kl. 16.00 i Torestorp)
David Olsson, präst

Ja, då ses vi på söndag … i kyrkan!

ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

8 april 2018

Påskens vittnen

09.30 Mässa i Torestorps kyrka
– Martin Kahnberg, kantor
– Luca Cesarini, präst

11.30 Gudstjänst i Älekulla kyrka
– Martin Kahnberg, kantor
– Luca Cesarini, präst

16.00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka
– Birgit Fast, kantor
– Luca Cesarini, präst

DAGENS BÖN
Livets Gud,
du som skänker oss Påskens glädje
–låt oss bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan,
så att vi dagligen dör från synden
och uppstår till att leva i dig för evigt.
Genom Jesus Kristus, vår Herre,
som lever och verkar med dig, Fader,
och den helige Ande,
från evighetet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
Första årgången
Jesaja 43.10-13
Första Korinthierbrevet 15.1-11
Johannesevangeliet 21.1-14
Psaltaren 145.1-7