UPPEHÅLL – mässan på onsdagar kl. 18.15 i Torestorps kyrka

Vi firar ingen mässa på onsdagskvällar under perioden 28 februari – 28 mars.

Istället inbjuder vi i fastetiden till visionssamlingar 12 och 19 mars och passionsgudstjänster 1, 8 och 15 mars – se kalendern för mer information.

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
25 februari 2018
Den kämpande tron

09.30 Mässa i Älekulla kyrka
– Ingvar Gerardsson (kantor), David Olsson (präst)

11.30 Gudstjänst med dop i Öxabäcks kyrka
– Birgit Fast (kantor), David Olsson (präst)

16.00 Gudstjänst i Torestorps kyrka
– Ingvar Gerardsson (kantor), David Olsson (präst)

DAGENS BÖN
O Gud,
du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska
– hjälp oss att leva fasta i tron på vår frälsare Jesus Kristus,
och bli bevarade från allt ont till kropp, själ och ande.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och regerar från evighet till evighet.
Amen.

Psaltaren 130
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.
Han skall befria Israel
från alla synder.

 

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
18 februari 2018
Prövningens stund

09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka
– Samuel Björkman (kantor), Luca Cesarini (präst)

11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka
– Samuel Björkman (kantor), Luca Cesarini (präst)

16.00 Gudstjänst i Älekulla kyrka
– Ingvar Gerardsson (kantor), Luca Cesarini (präst)

DAGENS BÖN
O Gud,
du som utgav din Son i oro och ångest och lät honom bli prövad
– hjälp oss att följa honom, så att vi i kraften från hans lidande och seger
kan motstå ondskans alla angrepp.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

‘När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.’
– Hebreerbrevet 4.14-16

‘Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.
Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.’
– Psaltaren 31.2-6
Första årgångens läsningar, Första söndagen i Fastan
1 Moseboken 16.1-13; Hebreerbrevet 4.14-16; Matteusevangeliet 4.1.11
Psaltaren 31.2-6

Vuxen-barngrupp, Torestorp

Välkomna till vuxen-barngruppen i Torestorps församlingshem!

onsdagar, ojämna veckor, kl. 09-11 med start 31 januari 2018

Ålder: 0-5 år i sällskap av vuxen

Samling, fika och lek

Ingen anmälan, kom när du kan!

Ledare: Linda Olsson, 070 271 32 40

Välkommen till vårterminens första Messy Church!

Betlehemsstjärnan och stjärntydarna

måndag, 22 januari 2018, kl. 16-18.15 i TORESTORPS församlingshem

Vid stjärnklart väder ges möjlighet att skåda stjärnor med teleskop!

– Drop-in med mellanmål från kl. 16.00 – aktiviteterna startar kl. 16.30
– Alla är välkomna!
– Barn kommer i sällskap med vuxen/vuxna
– Ingen avgift
– Ingen anmälan – bara dyk upp!

INNEHÅLL
– Fika och mingel
– Kreativa aktiviteter: pyssel och lekar
– Festligt firande: sång och bibelberättelse eller bibeldrama
– Middag

Dela gärna denna inbjudan till Messy Church och ta med dig vänner och grannar!

Mer information?
Kontakta kyrkoherde David Olsson
0320-563 40; 073-368 08 79
david@torestorpspastorat.se
http://torestorpspastorat.se

 

MESSY CHURCH i Torestorps pastorat
vårterminen 2018

– måndag, 22 januari – Torestorps församlingshem
Betlehemsstjärnan och stjärntydarna

– torsdag, 22 februari – Älekulla församlingshem
Daniel i lejongropen

– torsdag, 22 mars – Öxabäcks församlingshem
Messy Easter – Påsken

– söndag, 3 juni – Älekulla församlingshem
Den gode herden
Messy Summer – terminsavslutning

Tredje söndagen efter Trettondedagen – Jesus skapar tro

21 januari 2018

09.30 Mässa i Torestorps kyrka
11.30 Gudstjänst i Älekulla kyrka
16.00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka

DAGENS BÖN
Barmhärtighetens och tröstens Gud
– förbarma dig över vår svaghet,
så att vi får kraft att tro på dina löften
och kan leva trygga under ditt mäktiga beskydd.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen

Första årgångens läsningar
Första Kungaboken 8.41-43
Romarbrevet 1.16-17
Matteusevangeliet 8.5-13

Psaltaren 36.6-10

 

 

 

Hoppas och ber att ni alla ska få en god fortsättning på det nya året!

Den 5e februari kl 18.00 i Torestorps församlingshem kommer det att vara en uppstartträff för ”Sticka en maska, be en bön”. Men denna terminen kommer vi inte att ha regelbundna träffar då det är mycket annat som händer i kyrkan i vår, däremot kommer vi ha en avslutningsträff där vi hjälps åt att välsigna sjalarna i slutet av terminen, datum ej bestämt.

Så vi träffas alltså en gång, stickar för oss själva hemma under terminen, och avslutar sedan tillsammans framåt sommaren. Under dessa enklare former så tar vi gärna emot nya deltagare denna termin. Kontakta gärna mig i så fall för egen introduktion. Osa senast 4e Januari.

Med önskan om Guds välsignelse! /Emma Josefsson, diakon