27 augusti 2017
Tro och liv

09.30  Älekulla kyrka
Mässa med dop

11.30  Torestorps kyrka
Gudstjänst

18.00  Öxabäcks kyrka
Gudstjänst

Tjänstgörande
– präst: Luca Cesarini
– kantor: Ingvar Gerardsson

DAGENS BÖN
Evige Gud,
du som har allmakt och som älskar oss mer än vi förtjänar
–omslut oss med din barmhärtighet,
så att vi inte endast ser din vilja utan också tjänar dig.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexter
Tredje årgången
Jesaja 1.10-17
Jakobsbrevet 1.22-25
Matteusevangeliet 23.1-12
Psaltaren 143.6-10

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.
Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven.
Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.
Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig.
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud.
Må din goda ande leda mig på jämn mark.
Psaltaren 143.6-10

SVENSKA PSALMER
(Den svenska psalmboken)
09.30  Mässa med dop, Älekulla kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#248, Tryggare kan ingen vara
#292.3, Brödet och vinet vi frambär till bordet (Pris vare Gud, pris vare Fadern, hans Ande, hans Son)
#331, Ljus som liv åt världen gav

11.30  Gudstjänst, Torestorps kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#654, Låt rätten flyta fram
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#331, Ljus som liv åt världen gav

18.00  Gudstjänst, Öxabäcks kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#331, Ljus som liv åt världen gav

Nu startar vi en vuxen-barngrupp i Torestorps församlingshem!

Start: onsdagen den 13 september 2017 kl. 09-11

Därefter samlas gruppen varannan onsdag (ojämna veckor)

Ålder: 0-5 år i sällskap av vuxen

Samling, fika och lek

Ingen anmälan, kom när du kan!

Ledare: Linda Olsson, 070 271 32 40

 

Varför inte prova något spännande och nytt i höst? I Torestorps pastorat har vi nu i några år träffats för att sticka bönesjalar. Kom och var med du också! Inga stora stickkunskaper behövs, bara viljan att be och sticka och göra skillnad i världen.

Var och en av deltagarna stickar alltså en sjal eller halsduk och ber samtidigt för den personen som ska få den när den är klar. Vem den är till bestämmer du själv. Kanske får du redan nu en tanke om vem som i din närhet skulle behöva få en sådan tydlig uppmuntran? Kom då och var med i gruppen i höst! Detta är en bönerörelse som startade för snart 20 år sedan i USA, men som nu finns över hela världen. Att sticka bönesjalar är ett konkret och fantastiskt givande sätt att sprida Guds kärlek.
Denna termin träffas vi i Öxabäcks församlingshem varannan vecka under höstterminen med start torsdagen den 14e september kl 18:00, då vi tar in nya deltagare. Har du inte varit med tidigare tag kontakt med Emma Josefsson, emma@torestorpspastorat.se, eller 0320-56339 för mer information. Även tidigare deltagare, anmäl intresse till Emma helst senast den 11e september. Välkommen!

Välkommen till musikgudstjänst i sommarkväll i våra kyrkor. Kvar denna sommar finns tre tillfällen, alltid på en lördag kl 18:00.

22e juli i Torestorps kyrka – Minnenas kör, David Olsson

29e juli i Älekulla kyrka – Stina Håkansson med vänner, David Olsson

5e augusti i Öxabäcks kyrka – ”Sånger som berör” Eva-Karin Håkansson, Martin Kahnberg, David Olsson

Nu på söndag 23 juli, firar vi gudstjänst enligt följande:

Öxabäcks kyrka: 9:30, Mässa med David Olsson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, därefter kyrkfika.

Älekulla kyrka: 11:30, Gudstjänst med David Olsson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson

I Torestorp får vi på lördag den 22/7 lyssna på Minnenas kör i musik i sommarkväll kl 18:00. Söndagens gudstjänst är då sammanlyst till Älekulla och Öxabäck.

 

Ni har väl inte missat sommarens härliga onsdagskvällar?

Vi firar en enkel mässa kl 18.15 i Torestorps kyrka
därefter samtal/bibelstudium i församlingshemmet.
20:00 efter kvällsklockringningen har vi aftonbön, completorium, där vi följer tidegärden.
Pågår nu till och med den 16e augusti.

Du väljer själv om du vill vara med under hela kvällen, eller om du vill ansluta till någon av hållpunkterna. Välkommen att vara med och dela gemenskapen!

 

Den nionde juli firar vi gudstjänst enligt följande:

Torestorps kyrka 9:30 Mässa, Luca Cesarini, Martin Kahnberg, därefter kyrkfika

Öxabäcks kyrka 11:30 Gudstjänst, Luca Cesarini, Martin Kahnberg

I Älekulla har vi musikgudstjänst på lördagskvällen, se separat program i tidigare inlägg.

VÄLKOMMEN!

Den andra juli firar vi gudstjänst enligt följande:

Öxabäcks kyrka 9:30 Mässa, Luca Cesarini, Emma Josefsson Sara Andersson, därefter mingelfika

Älekulla kyrka 11:30 Gudstjänst, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Sara Andersson

I Torestorp har vi musikgudstjänst på lördagskvällen, se separat program i tidigare inlägg.

VÄLKOMMEN!

Välkommen till sex stycken fina kvällsgudstjänster med härlig musik i våra kyrkor i Torestorps pastorat.
Kl: 18:00 är tiden varje gång. Här är programmet för i år.

1a juli i Torestorps kyrka – ”Mina favoritpsalmer” Mario Ouwens, Luca Cesarini

8e juli i Älekulla kyrka – Annie Andersson, Vibeke Wyatt och John Lundell, Owe Johansson

15e juli i Öxabäcks kyrka – ”Mina favoritpsalmer” Mario Ouwens, Emma Josefsson

22e juli i Torestorps kyrka – Minnenas kör, David Olsson

29e juli i Älekulla kyrka – Stina Håkansson med vänner, David Olsson

5e augusti i Öxabäcks kyrka – ”Sånger som berör” Eva-Karin Håkansson, Martin Kahnberg, David Olsson