Nu på söndag, tema: Trons kraft

Den 22e oktober, den 19e söndagen i trefaldighet, samlas vi till gudstjänst i våra kyrkor, välkommen!

Älekulla kyrka: 09:30 Mässa med medverkan av Luca Cesarini och Mario Ouwens

Öxabäck kyrka: 11:30 Gudstjänst med medverkan av Luca Cesarini och Mario Ouwens

Torestorp kyrka: 16:00 Gudstjänst med medverkan av Luca Cesarini och Mario Ouwens

Kommentera