Musikgudstjänst i Älekulla kyrka, 30 juni

Du, o Gud, är livets källa

MUSIKGUDSTJÄNST

30 juni kl. 18.00 i Älekulla kyrka

Andreas Hjalmarsson, Varberg
– orgel och sång

KYRKKAFFE serveras i vapenhuset efter gudstjänsten

Helgsmålsbön
APOSTLADAGEN
Sänd mig
David Olsson, präst

PROGRAM
Klockringning
Svensk psalm #586, Du, o Gud, är livets källa
Preludium och fuga i Ess-dur, J.S. Bach
Jesus, här är jag – sänd mig, A. Börud
Grand Chorus, A. Guilmant
Preludium på ett tema av Händel, A. Guilmant
Ur Klostermässan, F. Couperin
Concerto i G-dur, J.S. Bach
Svensk psalm #512, Det ringer till vila
Helgsmålsbön
Svensk psalm #89, Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
Orgelimprovisation, A. Hjalmarsson
Orgelsonat i A-dur, F. Mendelssohn
Jag håller hans hand, P. Karlsson

APOSTLADAGEN
Sänd mig

Dagens bön
O Gud,
du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus
–ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium,
så att alla folk får se din frälsning.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Första årgångens läsningar
Hesekiel 1.26-2.3, 8-10
Psaltaren 40.6-12
Första Tmotheosbrevet 1.12-17
Lukasevangeliet 5.1-11

Bli först att kommentera

Kommentera