Musikgudstjänst i adventstid

MUSIKGUDSTJÄNST I ADVENTSTID

Tredje söndagen i Advent
17 december kl. 18.00
Torestorps kyrka

  • Torestorps kyrkokör
  • solister:
    Therese Dalevi, Klara Larsson och Jesper Orshammar
  • Martin Kahnberg, kantor och körledare
  • Mario Ouwens, orgel
  • David Olsson, präst

Läsningar
Tredje söndagen i Advent
Bana väg för Herren
årgång 1
Psaltaren 146.3-9
Jesaja 29.17-21
Matteusevangeliet 11.2-11

Svenska psalmer
#739, Hosianna, Davids son
#116, Nu tändas tusen juleljus
#737, Ej upplysta gårdar
#114, Stilla natt, heliga natt
#122, Dagen är kommen

Kommentera