Messy Church – upptaktsmöte

 

Kallelse till

informations- och upptaktsmöte

MESSY CHURCH
(~ stökig och kreativ kyrka)

Messy Church är ett koncept för mission som Torestorps pastorat ska prova under hösten. Vi planerar att genomföra en samling i alla tre församlingarna.

Messy Church är en öppen samling kring en bibelberättelse eller kristen högtid som innehåller pyssel, lek, och delad gemenskap i en enkel gudstjänst och en måltid.

Alla är välkomna att delta i Messy Church, men barn måste komma i sällskap av en vuxen.

Alla intresserade av att engagera sig i arbetet med Messy Church är välkomna till ett informations- och upptaktsmöte

torsdag, 21 september kl. 19.00

i Torestorps församlingshem

Ingen anmälan krävs – deltagande i informationsmötet innebär inga förpliktelser

För mer information: kontakta kyrkoherde David Olsson

073 368 08 79
david@torestorpspastorat.se

Kommentera