Torestorps kyrka

Här följer kort historik över Torestorps kyrka – vill Du utveckla denna del av hemsidan, kontakta kyrkoherden.

Kyrkan, som är av sten och försedd med trätorn, är byggd i Karl Johansstil. Den uppfördes 1785-86 sedan den tidigare kyrkan jämte prästgården brunnit ned genom vådeld 1784.

Kyrkorummet är dekorerat med enkla målningar i taket (från 1801). På predikstolen finns bilder av de fyra evangelisterna (1786). Dopfunten är av trä och har tillverkats på orten (1900).

Förutom kalken och patenen är kyrkans äldsta inventarier en ljusstake i smide (1674), en brudkrona i silver (1791) och en vackert dekorerad brudbänk (slutet av 1700-talet).

Orgeln är byggd 1960 av O Hammarberg, Göteborg. Den har 13 stämmor och två manualer.

Kyrkan har tre klockor, samtliga omgjutna efter branden 1784.

I vapenhuset förvaras tre gamla gravhällar, varav två över personer tillhörande släkten Ribbing.

Kyrkan har genomgått omfattande renoveringar 1851, 1938 (då sakristian tillbyggdes) och 1985.

Ur ”Våra kyrkor”