Öxabäcks kyrka

Här följer kort historik över Öxabäcks kyrka – vill Du utveckla denna del av hemsidan, kontakta kyrkoherden.

Öxabäcks kyrka, som byggdes 1874-75, har en ovanlig arkitektur. Med sitt trapptorn påminner den närmast om kyrkorna i Danmark.

Kyrkan ritades av arkitekten och akvarellmålaren professor Albert Teodor Gellerstedt. Det är inte så många kyrkor som Gellerstedt ritat, varför man i vårt land är mycket rädd om denna sällsynta kyrkoarkitektur.

I kyrkan finns en så kallad calvariegrupp – en Kristusbild med Maria och Johannes på Golgata. Denna är ett förnämligt kulturarbete i ek från medeltiden.

Kyrkan har också en medeltida dopfunt av täljsten. Funten i Öxabäck tillhör en grupp som är inspirerad från Gotland. Den ansluter sig till den funtskola, som går under namnet ”musselcuppsfuntskolan”.

1957 inköptes en ny läktarorgel med 20 stämmor från Josef Johansson, Tostareds orgelfabrik.

Vid en omfattande renovering 1973 erhöll kyrkans interiör sitt nuvarande utseende.

Ur ”Våra kyrkor”