Kontakt

Församlingsexpeditionens adress
Torestorps pastorat
Gullbringavägen 1
511 93 Torestorp

Expeditionen är oftast öppen måndag-torsdag kl. 09.00-12.00

växel 0320-563 30
info@torestorpspastorat.se

Anställda medarbetare
Präster
Kyrkoherde David Olsson
0320-563 40
073-368 08 79
david@torestorpspastorat.se

Komminister Magnus Magnusson
0320-563 33
070-782 70 03
magnus.magnusson@svenskakyrkan.se

Musiker
Kantor Veronica Magnusson
0320-563 34
veronica.magnusson@svenskakyrkan.se

Assistent
Assistent Marita Claesson
0320-563 31
marita@torestorpspastorat.se

Ekonom
Ekonom Göran Gelotte
070-820 34 85
goran@torestorpspastorat.se

Kyrkvaktmästare
Frida Stolt (Torestorp)
0320-563 36
harald@torestorpspastorat.se

Gerd Trommestad (Älekulla)
0320-563 37
gerd@torestorpspastorat.se

Oskar Berger (Öxabäck)
0320-563 38
oskar@torestorpspastorat.se

Pedagog
Församlingspedagog Gunilla Fogelberg
– tjänstledig för studier