Klimat inne och ute

Igår hade vi besök av Karl-Arne, antikvarie och samordnare i ett projekt pastoratet deltar i som handlar om inomhusklimat i kyrkorna och energibesparande åtgärder.

Just igår var det lättare att bedöma utomhusklimatet, så alla vaktmästare stannade gärna inne på möte tillsammans med kyrkoherden och nämndens ordförande. 

Även inomhus handlar det om luftfuktighet, men mer modest sådan. Det är många parametrar att fundera kring när olika inventarier av skiftande ålder vill ha sin egen klimatförutsättning.

Tanken är att med värmesystemet styra den relativa luftfuktigheten med sänkning och höjning av temperaturen i rätt tid för att behålla de bästa förutsättningar.

Till detta kommer alltid de egentligen mer intressanta frågorna: hur använder vi våra lokaler?  Var har vi samlingar och grupper, och hur tror vi att bruket av fastigheter och innehav av dessa ser ut om 15-20 år. Det är nog så viktiga tankar.

Men – idag fortsätter allt som vanligt. Särskilt regnet.

Bli först att kommentera

Kommentera