Julhelgens gudstjänster

JULEN 2017

Gudstjänster i Torestorps pastorat

24-26 december

 

JULAFTON

10.00 Julbön med samling vid krubban (ca 30 minuter), Torestorps kyrka

23.00 Julnattsmässa i Älekulla kyrka – kyrkokören medverkar

 

JULDAGEN

07.00 Julotta i Öxabäcks kyrka – kyrkokören medverkar

10.00 Högmässa i Torestorps kyrka – kyrkokören medverkar

 

ANNANDAG JUL – Den helige Stefanos dag

09.30 Högmässa i Öxabäcks kyrka

16.00 Gudstjänst i Torestorps kyrka

 

Välkommen!

 

 

Kommentera