Gudstjänster på söndag, 11 november

”Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.”
– aposteln Paulus i Efesierbrevet 3.14-15

Passa på att tacka och lova vår himmelske Fader i våra kyrkor på Fars dag!

09.30 Högmässa i Älekulla kyrka
11.30 Gudstjänst med dop i Öxabäcks kyrka
16.00 Gudstjänst i Torestorps kyrka

TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Den yttersta tiden

Dagens bön
Evige Gud,
du som har givit din Son all makt i himlen och på jorden
– bevara oss i hans kärlek,
så att vi kan stå frimodiga vid hans ankomst.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Svenska psalmer
Högmässa kl. 09.30, Älekulla
* Ingång, #314
Lovsången, #697:6
mellan läsningarna, #28
Gradual, #324.1-7
Offertorium, #76
* Lovpsalm, #490

Gudstjänst med dop kl. 11.30, Öxabäck
* Ingång, #314
Lovsången, #21
Gradual, #324.1-7
Doppsalm, #248
* Lovpsalm, #490

Gudstjänst kl. 16.00 i Torestorps kyrka
* Ingång, #314
Lovsången, #697:6
mellan läsningarna, #28
Gradual, #324.1-7
efter predikan, #76
* Lovpsalm, #490

Bibelläsningar
Amos 4.12-13
Psaltaren 39.5-8
Första Johannesbrevet 2.28-3.3
Matteusevangeliet 24.3-14

Bli först att kommentera

Kommentera