Första söndagen i Fastan, 18 februari

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
18 februari 2018
Prövningens stund

09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka
– Samuel Björkman (kantor), Luca Cesarini (präst)

11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka
– Samuel Björkman (kantor), Luca Cesarini (präst)

16.00 Gudstjänst i Älekulla kyrka
– Ingvar Gerardsson (kantor), Luca Cesarini (präst)

DAGENS BÖN
O Gud,
du som utgav din Son i oro och ångest och lät honom bli prövad
– hjälp oss att följa honom, så att vi i kraften från hans lidande och seger
kan motstå ondskans alla angrepp.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

‘När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.’
– Hebreerbrevet 4.14-16

‘Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.
Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.’
– Psaltaren 31.2-6
Första årgångens läsningar, Första söndagen i Fastan
1 Moseboken 16.1-13; Hebreerbrevet 4.14-16; Matteusevangeliet 4.1.11
Psaltaren 31.2-6

Kommentera