Första söndagen i Advent

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT – Ett nådens år

  • 09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka – körsång; kyrkmingel
  • 11.30 Gudstjänst i Älekulla kyrka – körsång; kyrkkaffe i församlingshemmet
  • 16.00 Gudstjänst i Torestorps kyrka – körsång; gröt i församlingshemmet

DAGENS BÖN
Nådens Gud,
du som kommer i din kyrka
– uppväck med din kraft våra hjärtan,
så att vi med glädje kommer Kristus till mötes
och hälsar honom som vår konung.
Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Öxabäcks kyrka – mässa kl. 09.30
Svenska psalmer
#103; #111; #105; #104.1-3; #104:4; #108
Medverkande: Öxabäcks kyrkokör, David Olsson, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg och Mario Ouwens

Älekulla kyrka – Gudstjänst kl. 11.30
Medverkande: Älekulla kyrkokör, Luca Cesarini och Samuel Björkman

Torestorps kyrka – Gudstjänst kl. 16.00
Svenska psalmer
#103; #111; #105; #104; #108
Medverkande: Torestorps kyrkokör, David Olsson, Martin Kahnberg och Mario Ouwens

Kommentera