Första söndagen efter Trefaldighet, 3 juni 2018

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Vårt dop
3 juni 2018

 • 09.30 Högmässa i Öxabäcks kyrka – Kyrkmingel efter mässan
 • 11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka
 • 16.00 – 18.00 Messy Church i Älekulla kyrka och församlingshem
  – festlig gudstjänst för alla åldrar
  – sommarfest med lotterier, aktiviteter, lekar, bildvisning och middag
  – tema: Den gode herden
  Alla är välkomna!

Svenska psalmer
* Ingång, #5, ’Nu tacka Gud’
– mellan läsningarna, #682, ’Icke genom någon människas styrka’
– Gradual, #386, ’Upp ur vilda, djupa vatten’
– efter trosbekännelsen, #68, ’Jag tror på Gud som med sitt ord’
– Offertoriepsalm, #258.4-7, ’O, väldiga tro’ (melodi: ’O, liv som blev tänt’) – endast högmässan i Öxabäck –
* Lovpsalm, #378, ’Gud, hos dig är livets källa’

Första årgångens läsningar
Hesekiel 36.25-28
Psaltaren 66.5-12
Romarbrevet 6.3-11
Johannesevangeliet 3.1-8

Tjänstgörande
Kristina Quicklund, kantor (Öxabäck och Torestorp)
David Olsson, präst

Kommentera