Texter & böner vid dop

I dopgudstjänsten brukar man använda några böner och texter som prästen, föräldrar, faddrar, kyrkvärd eller kanske någon av dopgästerna läser. Du hittar ”föräldrabönen” och några bibeltexter här nedan. Ordningen för dopgudstjänsten finns också i Den svenska psalmboken.

Bön
Gud, vi tackar dig för vårt/våra barn.
Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare till det/de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn. Amen.

Evangeliet om Jesus och barnen
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark 10:13-16)

Jesu ord om dopet och tron
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)