Dop

Dopet är den synliga bekräftelsen på vår samhörighet med Gud. Den som döps blir också automatiskt medlem i Svenska kyrkan. För många är dopdagen en stor högtid. Faddrar, vänner och släktingar bjuds in och kanske firar man också denna stora dag med en fest efter gudstjänsten.

När kan man döpas?

De flesta dopen i Svenska kyrkan är barndop, men man kan döpas vid vilken ålder som helst. Det är aldrig för sent! En del väljer att döpas inför konfirmationen – för att bli konfirmerad måste man nämligen vara döpt. Det är ju just dopet vi bekräftar i och med konfirmationen. Men även som vuxen kan du bli döpt.

Planerar du dop?

Om du vill bli döpt – eller planerar för ditt barns dop – kan du kontakta någon av prästerna i pastoratet. Dopet sker vanligen i söndagsgudstjänsten. Den som döps blir medlem i församlingen och därför är dopet en naturlig del av gudstjänsten. Vid ett dopsamtal med prästen får ni tillfälle att prata om dopets innebörd men också om era önskemål och förväntningar när det gäller gudstjänsten. Kanske vill ni att en viss psalm ska sjungas, eller har önskemål om en solosång eller dikt i samband med dopet.

Hur går det till?

Dopet är en del i gudstjänsten. I slutet av dopakten får den nydöpta ett dopljus som tänts under själva dopet. Det ska påminna om dopet och om Jesu ord ”Jag är världens ljus”. Ett skriftligt bevis på dopet får man också genom dopbeviset. Faddrarna påminns om sitt viktiga uppdrag genom ett fadderbrev.

Vad kostar det?

Dopet kostar inget. Det är en gåva från Gud. Dopet kräver inte heller att föräldrarna är medlemmar i Svenska kyrkan.

Praktiska saker

Dopklänning. De flesta små barn som döps bär en vit dopklänning. Den vita färgen symboliserar renhet och obefläckelse. Att den är lång visar att barnet ska växa i dopet. Många har en dopklänning i släkten. Det är dock inget krav att bära dopklänning. Man kan bli döpt även i vanliga kläder.
Faddrar. Att bli fadder är ett förtroendeuppdrag. För att bli fadder måste man själv vara döpt. En fadder ska vara en vuxen vän som finns till hands för barnet genom livet. En viktig uppgift för faddern är också att berätta för barnet om dopet och om Gud. Det är vanligt att faddern bär fram barnet till dopet och medverkar ibland också genom att be en bön eller läsa en text. Man måste inte ha en fadder och man kan också välja en eller flera faddrar.
Dopfest. Man behöver naturligtvis inte ha dopfest efter gudstjänsten. Många väljer dock att fira dopet genom att samla släkt och vänner efteråt för kaffe och tårta eller en måltid. Vill du låna församlingshemmet kan du boka det när du bokar tid för dopet. Det är kostnadsfritt i samband med dop.