Kyrkokör

Kyrkokörer finns i församlingarna. Det är en sånggemenskap, och en del av församlingens gudstjänst – man berikar och stöttar församlingens sång och tillbedjan!

I Öxabäck övar man på tisdagar kl 19:00, Torestorp på onsdagar kl 19:00 och i Älekulla på onsdag eftermiddag.  För mer information kontakta Martin Kahnberg för kyrkokörerna i Torestorps och Öxabäck. Info om älekullakörens tid för övning och kontakt kommer snart då vi håller på att byta körledare. Välkommen med!