Musik

Musik i kyrkan handlar om uttryck av bön, tillbedjan och bekännelse:

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.
Dag efter dag vill jag prisa dig,
nu och för evigt sjunga ditt lov.
Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.
Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.
Psaltaren 145:1-4

Sång och musik i gudstjänsten kan ta sig många olika uttryck.

Vi har en barnkör för låg- och mellanstadieåldern.

För närvarande har pastoratets kyrkokör ett uppehåll i verksamheten.

Det finns också utrymme för instrumentalister i gudstjänstlivet. 

Kantor Veronica Magnusson är ansvarig för pastoratets musikaliska verksamhet.