Askgravlundar

Nu finns askgravlund både i Torestorp, Öxabäck och Älekulla.

Askgravlund är en ny form av minneslund. När kremationen har ägt rum, är anhöriga här välkomna att deltaga vid gravsättningen. Askan ligger i ett askvar eller i en urna av nedbrytbart material, som grävs ned i askgravlundens gräsyta.

På en gemensam plats finns möjlighet att få en skylt uppsatt med namnet på den gravsatta. I Torestorp och Älekulla är det i form av en mässingplatta på sten eller metallanordning, och i Öxabäck är det ett blad på trädet i smide. Kyrkogårdsförvaltningen sköter framtagning och uppsättning mot en avgift.

Askgravlund ger frihet från skötselansvar. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus men det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Det finns i stället en gemensam plats för alla blommor och ljus.

 

Bli först att kommentera

Kommentera