Arbetskretsarna

I Torestorp träffas arbetskretsen första onsdagen varje månad kl 16:00 i församlingshemmet.

Älekulla arbetskrets ses andra onsdagen i månaden kl 18:30 i församlingshemmet.

Arbetskretsen i Öxabäck träffas i församlingshemmet tredje onsdagen i månaden kl 15:00.

Vi gör uppehåll över sommarmånaderna. Välkommen att vara med!