Arbetskretsarna

I Torestorp träffas arbetskretsen första onsdagen varje månad kl. 15:00 i församlingshemmet.

Älekulla arbetskrets samlas andra onsdagen i månaden kl. 15.00 i församlingshemmet.

Arbetskretsen i Öxabäck har för närvarande uppehåll i sin verksamhet.

Vi gör uppehåll under sommarmånaderna.

Välkommen att delta!