Femtonde söndagen efter trefaldighet – ett är nödvändigt

Välkommen till kyrkan på söndag!

Den 24e september firar vi gudstjänst enligt följande:

9:30 Gudstjänst i Älekulla – Luca Cesarini, Martin Kahnberg

11:30 Mässa i Torestorp – Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Emma Josefsson

16:00 Bön och lovsångsgudstjänst i Öxabäcks kyrka. Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, Mikael Granlund. Möjlighet till personlig förbön.

Kommentera