Femte söndagen i påsktiden

Ja, då ses vi på söndag … i kyrkan eller via videolänk!

FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Att växa i tro
(Cantate = Sjung lovsång)
2 maj 2021

09.30 Högmässa, Öxabäcks kyrka

11.30 Gudstjänst, Torestorps kyrka
Gudstjänsten sänds direkt och i efterhand via facebook.com/torestorpspastorat/ – en öppen facebooksida vilken är tillgänglig för alla med internetanslutning.

16.00 Gudstjänst, Öxabäcks kyrka

Max 8 deltagare plus medverkande. Endast föranmälan, textmeddelande/telefon: 073 368 08 79. Det finns för närvarande platser kvar i kyrkorna. Vi noterar reserver. Vid förhinder, vänligen lämna avanmälan via textmeddelande/telefon, 073 368 08 79. 

Kollektbön
Kärlekens Gud,
du som sände din Son i världen,
– bevara oss i din kärlek,
så att vår glädje blir fullkomlig.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Svenska psalmer
* Ingångspsalm 147
* Lovsången 697:1
Psaltarpsalm 663
Gradualpsalm 359
Psalm efter predikan 28 (Torestorp och Älekulla)
Offertoriepsalm 465 (Öxabäck)
* Lovpsalm 1.4-7

Bibelläsningar
årgång 1
Hosea 11.1-4
Psaltaren 98.1-8
Första Johannesbrevet 4.10-16
Johannesevangeliet 16.5-11

Rikskollekt till Sveriges kristna råd
SWISH 123 450 40 64 – Kollekt, Torestorps församling
SWISH 123 559 44 94 – Kollekt, Älekulla församling
SWISH 123 126 76 73 – Kollekt, Öxabäcks församling

Gemensam bön om beskydd och hjälp mot pandemin
Herre Jesus Kristus,
sänd ut din helige Ande över vår värld,
som plågas av coronaviruset och dess skadeverkningar:
– Hela i din godhet dem som har drabbats.
– Beskydda dem som står i fara att drabbas.
– Styrk dem som vårdar de drabbade.
– Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på dig.
Amen.

Tjänstgörande
Oskar Berger, kyrkvaktmästare (Öxabäck)
Gerd Trommestad, kyrkvaktmästare (Torestorp och Älekulla)
Kristina Quicklund, kantor
David Olsson, präst

Särskilda säkerhetsåtgärder i samband med gudstjänster i våra kyrkor med anledning av pandemin

  • Är du krasslig eller förkyld stannar du hemma tills du har varit utan symptom i minst två dygn.
  • En noggrann handhygien är självklar och av stor vikt för den som tjänstgör men också för gudstjänstdeltagarna.
  • Vi avstår från att handhälsa både före och efter gudstjänsten.
  • Vi tar ett fysiskt säkerhetsavstånd om minst två meter såväl under som före och efter gudstjänstens firande. Gudstjänstdeltagare från samma hushåll/vardagsgemenskap kan sitta tillsammans på samma bänk, men i övrigt sprider vi ut oss. Det fysiska avståndet behöver upprätthållas under nattvardens utdelande, även på vägen till och från altarringen.
  • Du som vid mässans fridshälsning önskar ge en fridshälsning uppmanar vi att du framför den på avstånd med en vinkning, bugning eller bara ett ögonkast.
  • Vi välkomnar åter personer över 70 år och de som tillhör riskgrupper till våra gudstjänster.

Bli först att kommentera

Kommentera