Elfte söndagen efter Trefaldighet

27 augusti 2017
Tro och liv

09.30  Älekulla kyrka
Mässa med dop

11.30  Torestorps kyrka
Gudstjänst

18.00  Öxabäcks kyrka
Gudstjänst

Tjänstgörande
– präst: Luca Cesarini
– kantor: Ingvar Gerardsson

DAGENS BÖN
Evige Gud,
du som har allmakt och som älskar oss mer än vi förtjänar
–omslut oss med din barmhärtighet,
så att vi inte endast ser din vilja utan också tjänar dig.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexter
Tredje årgången
Jesaja 1.10-17
Jakobsbrevet 1.22-25
Matteusevangeliet 23.1-12
Psaltaren 143.6-10

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.
Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven.
Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.
Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig.
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud.
Må din goda ande leda mig på jämn mark.
Psaltaren 143.6-10

SVENSKA PSALMER
(Den svenska psalmboken)
09.30  Mässa med dop, Älekulla kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#248, Tryggare kan ingen vara
#292.3, Brödet och vinet vi frambär till bordet (Pris vare Gud, pris vare Fadern, hans Ande, hans Son)
#331, Ljus som liv åt världen gav

11.30  Gudstjänst, Torestorps kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#654, Låt rätten flyta fram
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#331, Ljus som liv åt världen gav

18.00  Gudstjänst, Öxabäcks kyrka
#93, Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#63, Dig, ljusens Fader, vare pris
#281, Mer helighet giv mig
#331, Ljus som liv åt världen gav

Kommentera