Domsöndagen – Kristi återkomst

På söndag firar vi Domsöndagen och ämnet för bibelläsningarna är Kristi återkomst. Vi firar kyrkoårets sista söndag med både allvarlig rannsakan och glädjerik förväntan inför Herrens återkomst – ”därifrån igenkommande till att döma levande och döda.”

Domsöndagen kallas också för Kristus Konungens fest i kyrkans tradition. Vi påminner oss om att Jesus, som redan nu är Kung över himmel och jord, ska komma åter i härlighet. Då ska allt bli uppenbart och alla knän ska böjas inför Kungen, vår Herre och frälsare Jesus Kristus.

Vi firar Domsöndagen med mässa i våra kyrkor.

09.30 Mässa i Älekulla kyrka

11.30 Mässa i Torestorps kyrka

16.00 Bön- och lovsångsmässa i Öxabäcks kyrka

 

Dagens bön
Evige Gud,
som inte vill att någon människa går förlorad,
vägled våra hjärtan och tankar med din Ande,
så att vi lever efter din vilja med din rättvisa dom för ögonen
och sedan får vara hos dig för evigt.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen

 

Medverkande
Luca Cesarini (präst), Emma Josefsson (diakon) – ej i Torestorp, Martin Kahnberg (kantor), Mario Ouwens (orgel) – ej i Öxabäck

Kommentera