Bönsöndagen, 6 maj 2018

BÖNSÖNDAGEN
Bönen

6 maj 2018

09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka
11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka

Lilian Carlsson, organist
Luca Cesarini, präst

16.00 Musikgudstjänst med kyrkokörerna, Älekulla kyrka
Pastoratets tre kyrkokörer medverkar
Martin Kahnberg, kantor
Bengt Särndal, organist
Luca Cesarini, präst

DAGENS BÖN
O Gud,
du som har lärt oss att be med uppriktiga hjärtan
— hör din kyrkas böner,
så att vi efter din vilja får vad vi i tro önskar.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Första årgångens läsningar

Psaltaren 13
Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon,
låt mig inte somna in i döden,
låt inte min fiende säga att han besegrat mig,
mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.

 

 

Kommentera