BOKSLÄPP: Ord om Ordet. Predikningar

BOKSLÄPP
Öxabäcks kyrka, 1 april 2018 – efter Påskdagens högmässa kl. 09.30

BOKSLÄPP

Välkommen till boksläpp i samband med kyrkmingel efter Påskdagens högmässa i Öxabäcks kyrka, 1 april 2018 kl. 09.30

Påskdagens gästpredikant, Johan Herbertsson, släpper boken Ord om Ordet. Predikningar.

Introduktionspris: 100 kr

 

 

 

 

Om boken Ord om Ordet. Predikningar
Undervisning, vägledning och själavård är nyckelord för Ord om Ordet. I nio predikningar ges undervisning om Jesus, vägledning i kristen tro och själavård. Med utgångspunkt i Nya testamentets texter och i kyrkoårsanknuta textutläggande tematiska homilier berörs hur Sverige kristnades, fornkyrklig och reformatorisk teologi varvat med nedslag i svenskt 1800- och 1900-tal, liksom nutida relativism och gudsbildstankar. Övertygelsen om Svenska kyrkans rika evangeliska arv och liv bryter fram i Ord om Ordet. Allt vilar på övertygelsen om en verklig uppenbarelse i Jesus ­Kristus till kunskap om, men framför allt till ett liv i Kristi kyrkas gemenskap.

Herbertsson, Johan, Ord om Ordet. Predikningar, Universus Academic Press, 2018
(ISBN: 9789187439438)

Johan Herbertsson är präst och teologie doktor, bördig från Karl Gustav i nordöstra Halland

 

Kommentera