Välkommen till våra tre kyrkor på söndag den 25/9,

Öxabäcks kyrka mässa 9:30 Owe Johansson, Martin Kahnberg, därefter kyrkmingel

Älekulla kyrka Gudstjänst 11:30 Owe Johansson, Martin Kahnberg

Torestorps kyrka Bön och lovsångsgudstjänst 16:00,  Owe Johansson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson. Möjlighet till personlig förbön

 

 

Ni vet väl om att Torestorps kyrka hålls öppet i höst, varje måndag mellan 16:30 och 17:30, om inget annat anges. Diakonen Emma finns på plats om du önskar någon att prata med, det finns möjlighet att tända ljus eller bara sitta ner och ta det lugnt ett tag i vår fina kyrka.

Titta in en stund på väg hem från jobbet och kom och gå som du vill. Inget program, bara stillhet och möjlighet till bön, vila och reflektion. Välkommen!

img_20160912_162409

Den 17e söndagen efter trefaldighet, den 18e september, får vi fira gudstjänst i våra församlingar enligt följande:

9:30 Mässa i Torestorp, Ove Johansson, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson, därefter kyrkkaffe

11:30 Gudstjänst i Öxabäck, Ove Johansson, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson

16:00 Gudstjänst i Älekulla, Ove Johansson, Ingvar Gerhardsson

Varmt välkommen!

family-time-2-1312786

 

Välkommen till kyrkan på söndag!

Älekulla kyrka; mässa 9:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson

Torestorps kyrka; gudstjänst 11:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson

Öxabäcks kyrka; gudstjänst 16:00 Luca Cesarini, Ingvar Gerhardsson

 

Fjärde september är det den 15e söndagen efter trefaldighet med temat ”Ett är nödvändigt”

Torestorps kyrka: 9:30 Luca Cesarini, Martin Kahnberg, mässa, kaffe i församlingshemmet

Öxabäcks kyrka 11.30 Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Gudstjänst

Älekulla kyrka 16:00 Luca Cesarini AnnaCarin Ryd, gudstjänst med dop

Söndagens evangelietext ur Matteus 11:

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig,
som har ett milt och ödmjukt hjärta,
så skall ni finna vila för er själ.
Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

 

Söndag 28 augusti är det den 14e söndagen efter trefaldighet – Enheten i Kristus. Medan årets nya konfirmander lär känna varandra på båten Elida får vi andra samlas till gudstjänst. Välkommen!

Öxabäck 9:30 P-Å Svensson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, kyrkmingel.
Premiär också för fairtradeshoppen, som flyttat till vapenhuset i Öxabäck, välkommen att handla till stöd för mentormammaprojektet i Svenska kyrkans internationella arbete.

Torestorp 11:30 P-Å Svensson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, därefter bön för pastoratet, sista gången för i sommar, i församlingshemmet.

wooden-cross-1218103

Välkommen till våra tre kyrkor på söndag!

Älekulla kyrka Mässa 9:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, AnnaCarin Ryd

Torestorps kyrka Gudstjänst med dop 11:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson

Öxabäcks kyrka Gudstjänst 18:00 Lars Nordblom, Ingvar Gerhardsson

2-girls-1058784 (1)

Välkommen till att fira mässa tillsammans med temat ”Friheten i Kristus” i Torestorps kyrka 9:30, den 14/8. Lars Olof Stomnell, AnnaCarin Karlsson och Emma Josefsson. Därefter kaffe i församlingshemmet.

Dagens evangelietext från Lukas 13:

”En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.” Herren svarade honom: ”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?” Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.”

1442478_31083828