Söndag 28 augusti är det den 14e söndagen efter trefaldighet – Enheten i Kristus. Medan årets nya konfirmander lär känna varandra på båten Elida får vi andra samlas till gudstjänst. Välkommen!

Öxabäck 9:30 P-Å Svensson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, kyrkmingel.
Premiär också för fairtradeshoppen, som flyttat till vapenhuset i Öxabäck, välkommen att handla till stöd för mentormammaprojektet i Svenska kyrkans internationella arbete.

Torestorp 11:30 P-Å Svensson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, därefter bön för pastoratet, sista gången för i sommar, i församlingshemmet.

wooden-cross-1218103

Välkommen till våra tre kyrkor på söndag!

Älekulla kyrka Mässa 9:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, AnnaCarin Ryd

Torestorps kyrka Gudstjänst med dop 11:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson

Öxabäcks kyrka Gudstjänst 18:00 Lars Nordblom, Ingvar Gerhardsson

2-girls-1058784 (1)

Välkommen till att fira mässa tillsammans med temat ”Friheten i Kristus” i Torestorps kyrka 9:30, den 14/8. Lars Olof Stomnell, AnnaCarin Karlsson och Emma Josefsson. Därefter kaffe i församlingshemmet.

Dagens evangelietext från Lukas 13:

”En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.” Herren svarade honom: ”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?” Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.”

1442478_31083828

”Nådens gåvor”

Välkommen till söndagens gudstjänster samt lördagens musikgudstjänst!

Lördag 30e/7 Öxabäcks kyrka: Musikgudstjänst 18:00 se separat program

Söndag 31/7
Älekulla kyrka: mässa 9:30 med Lars Olof Stomnell och AnnaCarin Karlsson

Torestorps kyrka: 11:30 Gudstjänst med Lars-Olof Stomnell, AnnaCarin Karlsson, därefter bön för pastoratet i församlingshemmet.

15:00 Friluftsgudstjänst på Kolabacken, AnnaCarin Karlsson och Lars Olof Stomnell

Dagens psaltartext:

Psaltaren 28:6-9:

Välsignad vare Herren,
    ty han har hört mina böner om nåd.
Herren är min styrka och min sköld,
på honom förtröstade mitt hjärta.
    Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig.
Jag vill tacka honom med min sång.
Herren är sitt folks styrka,
    ett frälsningens värn är han för sin smorde.
Fräls ditt folk
    och välsigna din arvedel,
var deras herde och bär dem för evigt!

13672604_10157078676710573_1266047113_n

 

Vi söker fortfarande en kyrkoherde till Torestorps pastorat, samt en kantor på 50%. Är du den vi söker eller känner du någon som skulle vara intresserad? Dela och sprid, och bed för detta!

Om kyrkoherdetjänsten:

Vi söker en engagerad ledare för våra församlingar till Torestorps pastorat i Göteborgs stift.
Vi skulle önska att vår nye kyrkoherde har följande egenskaper, men samtidigt vet vi att ingen är fullkomlig:

  • Har sin glädje i gudstjänstlivet och en klassisk kristen bibelsyn.
  • Är en tydlig och trygg ledare som är närvarande, som kan inspirera och uppmuntra och som ser de anställda som en viktig resurs.
  • Har visioner för framtidens församling och vågar pröva nya idéer.
  • Är öppen för kontakter med de som bor och vistas i pastoratet.
  • Har en god samarbetsförmåga och ska kunna fördjupa relationerna med förtroendevalda, anställda och frivilliga.
  • Är positiv och öppen och möter människor med värme och generositet.
  • Har tillgång till egen bil.

Har du frågor om tjänsten, hör av dig till vikarierande kyrkoherde Lars-Olof Stomnell, tel: 0706-102025, eller kyrkorådets ordförande Lilian Andersson tel: 0320-55119.

Kontaktperson för KyrkA: Gunnar Engstrand tel: 0703-588025
Tillträde efter överrenskommelse. Hyra av nyrenoverad prästgård kan erbjudas.

Din ansökan vill vi ska innehålla CV, meritförteckning och referenser. Skicka den till:

Torestorps pastorat
Gullbringavägen 1
51193 Torestorp
Märk kuvertet med kyrkoherdetjänsten.

Välkommen med din ansökan!

_______________________________________

Om kantorstjänsten:

Torestorps pastorat i Göteborgs stift söker en kantor på 50% som har kantorsexamen och känner glädje i gudstjänsten, vill inspirera och leda kör. Du ska också vilja arbeta med övrig musikverksamhet b.la med konfirmandarbete, tjänstgöra vid förättningar samt andakt på äldreboende. Givetvis ska du tillhöra Svenska kyrkan och dela dess tro och liv. Du behöver ha tillgång till egen bil.

Provanställning 6 månader.

Kontaktpersoner: Vik. Kyrkoherde Lars-Olof Stomnell, tel 070-6102025, eller kyrkorådets ordförande Lilian Andersson 0320-55119.
Kontaktperson för lärarförbundet: Kerstin Odeberg tel 0705-086097

Välkommen med din ansökan som vi vill skall innehålla CV, meritförteckning och referenser, till Torestorps pastorat, Gullbringavägen 1, 51193, Torestorp, eller via mail till info@torestorpspastorat.se

_______________________________________

”Pastoratet ligger i Marks kommun och tillhör Göteborgs stift. Pastoratet består av tre församlingar, nämligen Torestorps, Öxabäcks och Älekulla församlingar med ca 2200 invånare varav 1800 kyrkotillhöriga. Pastoratet har 11 anställda.
Närmaste tätort är Örby – Skene – Kinna där högstadium och gymnasium finns, 15-18 km bort. Avstånd till Borås och Varberg är ca 45 km och till Göteborg ca 75 km.”

#kyrkoherde #kantor #Ledigatjänsterisvenskakyrkan #Torestorp #Mark

11281901_10155558140650573_336080025_n

Den 24e juli är temat ”Goda förvaltare” Välkommen till våra gudstjänster i Torestorps pastorat.

Älekulla kyrka – musikgudstjänst lördag 23/7 18:00, ”Minns du psalmen vi sjöngo? se separat program

Torestorps kyrka – 9:30 mässa – Lars Olof Stomnell, AnnaCarin Karlsson, Emma Josefsson

Öxabäcks kyrka – 11:30 Gudstjänst – Lars Olof Stomnell,  Birgit Fast, Emma Josefsson, därefter bön för pastoratet i församlingshemmet

 

Den 17e juli är temat ”Andlig klarsyn” Välkommen till våra gudstjänster i Torestorps pastorat.

Torestorps kyrka – musikgudstjänst lördag 16/7 18:00, se separat program

Öxabäcks kyrka – 9:30 mässa – Luca Cesarini, Birgit Fast, Emma Josefsson

Älekulla kyrka – 11:30 Gudstjänst – Luca Cesarini, AnnaCarin Karlsson

 

Söndagens gudstjänster i Torestorps pastorat:

11:30 i Torestorps kyrka, gudstjänst med Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson och AnnaCarin Karlsson, därefter kort bön för pastoratet i församlingshemmet, Emma ansvarar.

9:30 i Älekulla kyrka, mässa med Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson och AnnaCarin Karlsson

Välkommen!

Söndagens texter och tema:

Jesus förhärligad

2 Mos 34:27-35
2 Kor 3:9-18
Mark 9:1-13
Ps 89:12-18

"Transfiguration" by Carl H. Bloch, Danish Painter, 1834-1890. Oil on Copper Plate. Public domain. Source: www.carlbloch.com.
”Transfiguration” by Carl H. Bloch, Danish Painter, 1834-1890. Oil on Copper Plate. Public domain. Source: www.carlbloch.com.