Visionssamlingar för Torestorps pastorat

– Öxabäcks, Älekulla samt Torestorps församlingar –

 

måndagar kl. 19.00

Fastan 2018

undervisning – samtal – lämna förslag

Om att följa Jesus tillsammans


12 mars
, Torestorps församlingshem
Närmare följare – om det kristna vardagslivet och diakoni


19 mars
, Älekulla församlingshem
Fler följare – om att dela de goda nyheterna och finna vägar in i kyrkans gemenskap

TIDIGARE SAMLINGAR

19 februari, Öxabäcks församlingshem
Jesus Kristus – goda nyheter för alla
(Apostlagärningarna, kapitel 2)


26
 februari, Torestorps församlingshem
Djupare följare – om trons fördjupning och växt

Vuxen-barngruppen i Torestorps församlingshem

Programmet är inställt onsdagen den 28 februari.

Ledaren Linda Olsson är förhindrad att leda gruppen, men hälsar att deltagarna är välkomna att samlas på egen hand och får gärna använda gruppens fika i kylskåp och skafferi.

Nästa samling: onsdag, 14 mars kl. 09-11

UPPEHÅLL – mässan på onsdagar kl. 18.15 i Torestorps kyrka

Vi firar ingen mässa på onsdagskvällar under perioden 28 februari – 28 mars.

Istället inbjuder vi i fastetiden till visionssamlingar 12 och 19 mars och passionsgudstjänster 1, 8 och 15 mars – se kalendern för mer information.

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
25 februari 2018
Den kämpande tron

09.30 Mässa i Älekulla kyrka
– Ingvar Gerardsson (kantor), David Olsson (präst)

11.30 Gudstjänst med dop i Öxabäcks kyrka
– Birgit Fast (kantor), David Olsson (präst)

16.00 Gudstjänst i Torestorps kyrka
– Ingvar Gerardsson (kantor), David Olsson (präst)

DAGENS BÖN
O Gud,
du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska
– hjälp oss att leva fasta i tron på vår frälsare Jesus Kristus,
och bli bevarade från allt ont till kropp, själ och ande.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och regerar från evighet till evighet.
Amen.

Psaltaren 130
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.
Han skall befria Israel
från alla synder.

 

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
18 februari 2018
Prövningens stund

09.30 Mässa i Öxabäcks kyrka
– Samuel Björkman (kantor), Luca Cesarini (präst)

11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka
– Samuel Björkman (kantor), Luca Cesarini (präst)

16.00 Gudstjänst i Älekulla kyrka
– Ingvar Gerardsson (kantor), Luca Cesarini (präst)

DAGENS BÖN
O Gud,
du som utgav din Son i oro och ångest och lät honom bli prövad
– hjälp oss att följa honom, så att vi i kraften från hans lidande och seger
kan motstå ondskans alla angrepp.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

‘När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.’
– Hebreerbrevet 4.14-16

‘Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.
Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.’
– Psaltaren 31.2-6
Första årgångens läsningar, Första söndagen i Fastan
1 Moseboken 16.1-13; Hebreerbrevet 4.14-16; Matteusevangeliet 4.1.11
Psaltaren 31.2-6

Vuxen-barngrupp, Torestorp

Välkomna till vuxen-barngruppen i Torestorps församlingshem!

onsdagar, ojämna veckor, kl. 09-11 med start 31 januari 2018

Ålder: 0-5 år i sällskap av vuxen

Samling, fika och lek

Ingen anmälan, kom när du kan!

Ledare: Linda Olsson, 070 271 32 40