Den 22e oktober, den 19e söndagen i trefaldighet, samlas vi till gudstjänst i våra kyrkor, välkommen!

Älekulla kyrka: 09:30 Mässa med medverkan av Luca Cesarini och Mario Ouwens

Öxabäck kyrka: 11:30 Gudstjänst med medverkan av Luca Cesarini och Mario Ouwens

Torestorp kyrka: 16:00 Gudstjänst med medverkan av Luca Cesarini och Mario Ouwens

Den 8e oktober firar vi Tacksägelsedagen, och vi får återigen träffas i våra kyrkor för gudstjänst. Välkommen!

Torestorps kyrka: 09:30 Mässa med medverkan av David Olsson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson och kyrkokören. Därefter kyrkkaffe med skördeauktion.

Älekulla kyrka: 11:30 Mässa med David Olsson och Martin Kahnberg.

Öxabäcks kyrka: 16:00 Gudstjänst med dop; David Olsson, Martin Kahnberg och kyrkokören medverkar.

På söndag firar vi den helige Mikaels dag i vårat pastorat. Välkommen till våra kyrkor!

Öxabäcks kyrka: 9:30 Mässa med Luca Cesarini och Martin Kahnberg, därefter kyrkmingel.

Älekulla kyrka: 11:30, Gudstjänst med Luca Cesarini, Samuel Björkman. Kören medverkar, därefter kyrkkaffe med skördeauktion.

Torestorps kyrka: 16:oo Gudstjänst med Luca Cesarini och Martin Kahnberg.

Välkommen till kyrkan på söndag!

Den 24e september firar vi gudstjänst enligt följande:

9:30 Gudstjänst i Älekulla – Luca Cesarini, Martin Kahnberg

11:30 Mässa i Torestorp – Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Emma Josefsson

16:00 Bön och lovsångsgudstjänst i Öxabäcks kyrka. Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, Mikael Granlund. Möjlighet till personlig förbön.

 

Kallelse till

informations- och upptaktsmöte

MESSY CHURCH
(~ stökig och kreativ kyrka)

Messy Church är ett koncept för mission som Torestorps pastorat ska prova under hösten. Vi planerar att genomföra en samling i alla tre församlingarna.

Messy Church är en öppen samling kring en bibelberättelse eller kristen högtid som innehåller pyssel, lek, och delad gemenskap i en enkel gudstjänst och en måltid.

Alla är välkomna att delta i Messy Church, men barn måste komma i sällskap av en vuxen.

Alla intresserade av att engagera sig i arbetet med Messy Church är välkomna till ett informations- och upptaktsmöte

torsdag, 21 september kl. 19.00

i Torestorps församlingshem

Ingen anmälan krävs – deltagande i informationsmötet innebär inga förpliktelser

För mer information: kontakta kyrkoherde David Olsson

073 368 08 79
david@torestorpspastorat.se

Välkommen till kyrkan på söndag! 

Gudstjänst i Torestorp 9.30, David Olsson, Ingvar Gerhardsson, Emma Josefsson, därefter kyrkfika

Mässa i Älekulla 11.30, David Olsson, Ingvar Gerhardsson, Emma Josefsson

Gudstjänst i Öxabäck 11.30, Ove Johansson, Birgit Fast

Välkommen till kyrkan på söndag!

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, David Olsson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, därefter kyrkfika i församlingshemmet.

11:30 Gudstjänst i Öxabäck, David Olsson, Martin Kahnberg

18:00 Gudstjänst i Älekulla, David Olsson, Martin Kahnberg

__________________

Kom också ihåg att körerna startar denna vecka! Välkommen du som vill sjunga i kör och dela gemenskapen, inga förkunskaper krävs.

Öxabäcks kyrkokör, 19.00 på tisdagar och Torestorps kyrkokör, 19.00 på onsdagar.

För information kontakta Martin Kahnberg 0320-56334

Älekulla kyrkokör 19.00 på torsdagar, för information kontakta Samuel Björkman 070-7950956

 

3 september 2017

Friheten i Kristus

09.30  Öxabäcks kyrka
Mässa

11.30  Älekulla kyrka
Gudstjänst

18.00  Torestorps kyrka
Gudstjänst

DAGENS BÖN
O Gud,
du som har befriat ditt folk
–lär oss att bruka frihetens ansvar,
så att vi lovsjunger dig,
tjänar vår nästa
och vårdar din skapelse.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LÄSNINGAR
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoarets-bibeltexter
Tredje årgången
Andra Moseboken 23.10-12
Galaterbrevet 4.31-5.6
Markusevangeliet 2.23-28
Psaltaren 145.13b-18

Gud håller sina löften; kärleksfull i allt han gör.
Herren stöder den som vacklar, han rätar krökta ryggar.
Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.
Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar; kärleksfull i allt han gör.
Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.
Psaltaren 145.13b-18

SVENSKA PSALMER
(Den svenska psalmboken)
09.30  Mässa, Öxabäcks kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#76, Gud, vår lösta tunga dig sitt offer bär
#40, Kristus vandrar bland oss än

11.30  Gudstjänst, Älekulla kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#40, Kristus vandrar bland oss än

18.00  Gudstjänst, Torestorps kyrka
#39, Jesus från Nasaret går här fram
#697:6, Lovsången (Gloria & Laudamus), Trefaldighetstiden
#667, Du öppnar din hand
#44, O giv mig tusen tungors ljud
#68, Jag tror på Gud som med sitt ord
#40, Kristus vandrar bland oss än

Tjänstgörande
– präst: David Olsson
– kantor: Martin Kahnberg

lördag, 2 september 2017

Skene kyrka och församlingshem

för alla åldrar – alla är välkomna

 

FOLDER (PDF)
http://orbyskeneforsamling.se/wp-content/uploads/2017/07/inspdag17-2.pdf

UR PROGRAMMET
storsamling med barnen i fokus – bibelstudium med parallell barnsamling – aktiviteter för barn och ungdomar – seminarier – kvällsmat (50 kr för vuxna och barn över 12 år) – lovsångsmässa

ANMÄLAN
– lämnas helst senast måndagen den 28 augusti till orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se eller per telefon, 0320-480 66 (se anmälningstalong i foldern)

SAMÅKNING
Kontakta pastorsexpeditionen för eventuell samåkning, telefon 0320-563 30