Denna vecka fortsätter passions-programmet med andra delen av Bibeläventyret, Nya testametet. Välkommen även du som missat första delen, onsdag 18:00 i Öxabäcks församlingshem.
På torsdag är det passionsandakt i Älekulla församlingshem, 18:00 med Luca Cesarini.

På söndag firar vi Jungfru Marie Bebådelsedag, enligt följande:

9:30 Mässa i Öxabäck, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, Kör, kyrkmingel efter gudstjänsten.

11:30 Gudstjänst i Älekulla, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Samuel Björkman, Kör

16:00 Gudstjänst i Torestorp, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, Kör

Välkommen!

I veckan som kommer börjar vårt passions-program. Först ut är Bibeläventyret, Nya testamentet del 1. Välkommen alla åldrar, passar sig väl för så väl små som större. Tisdag 18:00 i Torestorps församlingshem. På torsdag sedan är det passionsandakt i Älekulla församlingshem, 18:00, Owe Johansson leder den. Så till söndagens gudstjänster:

Den tredje i fastan, 19e mars

9:30 Mässa i Älekulla, Luca Cesarini, Samuel Björkman

11:30 Gudstjänst i Torestorp, Luca Cesarini, Samuel Björkman

16:00 Gudstjänst i Öxabäck, Owe Johansson, Kristina Qvicklund

Välkommen!

Missa nu inte, att det idag kl 19:00 i Torestorps församlingshem, är nomineringsmöte inför kyrkovalet 2017.
I Torestorps pastorat har vi en lista ”Kyrkans Väl i Torestorps pastorat”, som är partipolitiskt obunden, och du som är medlem i Svenska Kyrkan, är döpt och boende inom pastoratet kan ställa upp.
Detta är chansen för dig som vill påverka hur kyrkans verksamhet ska se ut, vi behöver dina idéer och tankar inför de kommande åren! Varmt välkommen alla, särskilt du som kanske är intresserad av att ställa upp för första gången.

”Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid san­ning­en och växa i al­la av­se­en­den så att vi före­nas med ho­nom som är hu­vu­det, Kristus. Han låter he­la krop­pen fo­gas sam­man och hållas ihop ge­nom att al­la le­der­na hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt var­je särskild del. Då växer he­la krop­pen till och byggs upp i kärlek.” (Ef:4:15)

Församlingsresa till klostret Taizé i Frankrike, den 12-21 aug 2017

Försoningskyrkans varma och röda interiör.

Är du mellan 15 och 99 år? Välkommen att delta i nästa församlingsresa till Taizé!

Efter några års uppehåll kommer Torestorps pastorat att ordna en ny Taizé-resa. Så nu har du chansen att följa med!

Vi reser med Delfinbuss lördag den 12 augusti och är tillbaka måndag den 21 augusti. Vi bor i eget tält eller i Taizés egna hus med riktiga sängar.

Den totala kostnaden torde ligga på cirka mellan 3 300- och 4 500:- beroende på ålder och boendeform. Då är bussresan och helpension på Taizé inkluderade i priset.

För att resan ska kunna genomföras behöver vi ha din intresseanmälan senast den 30 april 2017. För anmälan eller mer information kontakta Emma eller Luca. Välkommen på ett lärorikt och annorlunda läger!

Luca: Tel 0320-56333, luca@torestorpspastorat.se
Emma: Tel. 0320-56339, emma@torestorpspastorat.se

Infoträff om resan:
Den 6e april kl 18:30 (eller direkt efter passionsandakten) i Älekulla församlingshem, träffas alla intresserade av resan, vi visar bilder från Taize, delar med oss av erfarenheter av platsen och informerar om resan. Ingen anmälan, välkommen även om du inte bestämt dig för att åka.

Bakgrund: År 1940, mitt under brinnande krig, fick en ung man från Schweiz en vision att skapa en klostergemenskap där bröderna skulle verka för fred och försoning. I den lilla byn Taizé i Frankrike, mellan Lyon och Dijon, bildades en kärna till det som skulle bli en folkrörelse: Taizékommuniteten.

Redan från början togs uppmaningen om försoning på allvar: munkarna var såväl protestanter som katoliker och de verkade i samma klostergemenskap. På 60-talet började människor, främst ungdomar, att strömma till kommuniteten. Taizé har således blivit en mötesplats där människor från olika länder, kulturer och trosåskådningar möts för att lära känna varandra och gemensamt verka för en bättre värld där människor lever i harmoni med varandra. Får att nå dit måste man börja på gräsrotsnivå, där möten bidrar till att komma över fördomar och bryta ner de barriärer som delar människor från varandra.

Idag besöks Taizé av hundratusen människor om året. Varje vecka kommer nya busslaster av alltid lika entusiastiska människor i alla åldrar, främst yngre, och nya band skapas. Taizémusiken och andakterna är en viktig del av vistelsen, som vid sidan av mötena i större eller mindre grupp fyller dagarna med konstruktivt innehåll. För att hålla kostnaderna nere ska man också vara beredd att hjälpa till med några uppgifter för att hålla verksamheten i gång. Taizé har inga anställda: verksamheten drivs av volontärer och besökare. Men fritid saknas inte. Det finns alltid tid att strosa omkring, sitta ner med kompisar och avsluta dagen på tillhållet Oyak där de som vill, med eller utan instrument, bidrar till underhållningen.

Sammanfattningsvis, taizésångerna, tystnaden i gudstjänsterna, enkelheten, mötet med olika människor, samtalet i grupper, den positiva andan, natursköna områden är några av de saker som lockar dit stora skaror människor från hela världen. Och bäst av allt: den som en gång har varit i Taizé vill gärna återvända dit.

Välkommen med din anmälan!

 

 

 

Nu har vi gått in i fastan, och vi har många fina tillfällen framöver att lära oss nya saker genom olika föredrag och komma samman till gudstjänst och bön. Under denna tid utgår däremot veckomässan, ”En halvtimme i kyrkan” på onsdagarna i Torestorp. Utöver söndagarnas gudstjänster och andakter på Kullabyn och Dagcentralen som fortsätter som vanligt, finner ni här programmet för fastetiden:

 • Tisdag den 14 mars kl. 18.00 i Torestorp församlingshem
  Gunilla Fogelberg berättar och gestaltar bibeläventyret, Observera att det i år handlar om Nya testamentet! del 1.
 • Onsdag den 22 mars kl. 18.00 i Öxabäck församlingshem
  Gunilla Fogelberg berättar och gestaltar bibeläventyret, Nya testamentet del 2.
 • Tisdag den 28 mars kl. 18.00 i Torestorp församlingshem
  Luca Cesarini berättar om S:ta Elisabeth Hesselblad (1870-1957), Sveriges senaste helgon
 • Onsdag den 5 april kl. 18.00 i Öxabäck församlingshem
  Luca Cesarini berättar om Mariauppenbarelserna i Fatima år 1917
  I samband med kaffeservering finns det möjlighet till uppföljning. Vi avslutar med andakt.

  Traditionella passionsandakter äger som vanligt rum i Älekulla församlingshem följande torsdagar:

 • 16 mars (Owe),
 • 23 mars (Luca)
 • 29 mars (Owe)
 • 6 april (Luca)

Välkomna!

Välkommen till gudstjänst på söndag i våra tre kyrkor!

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson

11:30 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson

16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka,  Owe Johansson, Birgit Fast

Söndagens evangelietext från Markus 14: 3-9:

Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud. Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”


Följ med på vår församlingsresa i vår! Klicka på den blåa länken här nedanför, där följer all information vi får, men den klurige kanske kan klura ut vart färden går i år ändå.Resan går under ledning av Owe Johansson. Välkommen med din anmälan till Marita på expeditionen!

Klicka här för mer info! —>>>  Församlingsresa 2017

 

Den första söndagen i fastan firas i våra kyrkor enligt följande:

9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka: Luca Cesarini, Birgit Fast, därefter kyrkmingel

11:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, Sara Andersson

16:00 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Emma Josefsson, Birgit Fast

Varmt välkommen!

Psaltartexten som hör till denna söndags texter, ur psaltaren 31:

”Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.
Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.”

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit…”
(Ur söndagens episteltext från 2 kor 5:17)

Välkommen till kyrkan på söndag, fastlagssöndagen den 26e februari.

Mässa i Älekulla kyrka 9.30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Samuel Björkman, kör

Gudstjänst i Torestorps kyrka 11:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Kristina Quicklund

Gudstjänst i Öxabäcks kyrka 16.00, Luca Cesarini, Kristina Quicklund, kör

Välkommen till söndagens gudstjänster med temat ”Det levande ordet”.

Torestorps kyrka mässa 9.30, därefter kyrkkaffe i församlingshemmet

Öxabäcks kyrka gudstjänst 11.30

Älekulla kyrka gudstjänst 16.00

Owe Johansson medverkar i alla tre kyrkorna, Kristina Qvicklund i Älekulla samt Martin Kahnberg i de övriga två. varmt välkommen!