SOMMARLÄRANDE

Bibelsamtal efter mässan

Ord om Ordet

onsdagarna 4 och 11 juli kl. 19-20 (efter mässan i kyrkan kl. 18.15)
Torestorps församlingshem

Bibelsamtal utifrån Johan Herbertssons bok Ord om Ordet. Predikningar. Universus Academic Press, 2018
(studieboken finns att tillgå vid samlingen)

Vi avslutar samlingen med en kort aftonbön omkring kl. 20

Ledare: David Olsson

Välkomna!

 

SOMMARKUL – finalsamling

Välkomna till sommarens sista sommarkul!
Det blir en perfekt uppladdning till Sveriges åttondelsfinal mot Schweiz (Fotbolls-VM)…

0-12 år i sällskap med vuxen
Vuxna är välkomna även utan barn

TISDAG, 3 juli 2018 kl. 14-16

Torestorps Prästgårds trädgård

Vid regn: Torestorps församlingshem

 • andakt
 • fika
 • lek & sport

Ledare:
Linda Olsson, 070-271 32 40

APOSTLADAGEN
Sänd mig

1 juli 2018

09.30 Högmässa i Öxabäcks kyrka – kyrkmingel
11.30 Gudstjänst med dop i Torestorps kyrka

Tjänstgörande
Ingvar Gerardsson, organist
David Olsson, präst

Dagens bön
O Gud,
du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus
–ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium,
så att alla folk får se din frälsning.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Första årgångens läsningar
Hesekiel 1.26-2.3, 8-10
Psaltaren 40.6-12
Första Tmotheosbrevet 1.12-17
Lukasevangeliet 5.1-11

Du, o Gud, är livets källa

MUSIKGUDSTJÄNST

30 juni kl. 18.00 i Älekulla kyrka

Andreas Hjalmarsson, Varberg
– orgel och sång

KYRKKAFFE serveras i vapenhuset efter gudstjänsten

Helgsmålsbön
APOSTLADAGEN
Sänd mig
David Olsson, präst

PROGRAM
Klockringning
Svensk psalm #586, Du, o Gud, är livets källa
Preludium och fuga i Ess-dur, J.S. Bach
Jesus, här är jag – sänd mig, A. Börud
Grand Chorus, A. Guilmant
Preludium på ett tema av Händel, A. Guilmant
Ur Klostermässan, F. Couperin
Concerto i G-dur, J.S. Bach
Svensk psalm #512, Det ringer till vila
Helgsmålsbön
Svensk psalm #89, Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
Orgelimprovisation, A. Hjalmarsson
Orgelsonat i A-dur, F. Mendelssohn
Jag håller hans hand, P. Karlsson

APOSTLADAGEN
Sänd mig

Dagens bön
O Gud,
du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus
–ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium,
så att alla folk får se din frälsning.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Första årgångens läsningar
Hesekiel 1.26-2.3, 8-10
Psaltaren 40.6-12
Första Tmotheosbrevet 1.12-17
Lukasevangeliet 5.1-11

MESSY SUMMER
– Messy Church inbjuder till sommarfest för hela pastoratet –
söndag, 3 juni 2018
kl. 16.00 – 18
Älekulla kyrka och församlingshem
TEMA: Den gode herden

 • Festlig gudstjänst för alla åldrar i kyrkan
 • Lotterier för både barn och vuxna
 • Aktiviteter och lekar för alla åldrar:
  – spinna garn, pyssla med mera
  – bildvisning och miniföreläsning i församlingshemmet
 • Sommarmiddag

Ingen anmälan – ingen avgift – barn kommer i sällskap av vuxen

Ta med dig familj, vänner, grannar och bekanta!

Alla är välkomna!

Ja, då ses vi på söndag … i kyrkan!

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Vårt dop
3 juni 2018

 • 09.30 Högmässa i Öxabäcks kyrka – Kyrkmingel efter mässan
 • 11.30 Gudstjänst i Torestorps kyrka
 • 16.00 – 18.00 Messy Church i Älekulla kyrka och församlingshem
  – festlig gudstjänst för alla åldrar
  – sommarfest med lotterier, aktiviteter, lekar, bildvisning och middag
  – tema: Den gode herden
  Alla är välkomna!

Svenska psalmer
* Ingång, #5, ‘Nu tacka Gud’
– mellan läsningarna, #682, ‘Icke genom någon människas styrka’
– Gradual, #386, ‘Upp ur vilda, djupa vatten’
– efter trosbekännelsen, #68, ‘Jag tror på Gud som med sitt ord’
– Offertoriepsalm, #258.4-7, ‘O, väldiga tro’ (melodi: ‘O, liv som blev tänt’) – endast högmässan i Öxabäck –
* Lovpsalm, #378, ‘Gud, hos dig är livets källa’

Första årgångens läsningar
Hesekiel 36.25-28
Psaltaren 66.5-12
Romarbrevet 6.3-11
Johannesevangeliet 3.1-8

Tjänstgörande
Kristina Quicklund, kantor (Öxabäck och Torestorp)
David Olsson, präst

F Ö R S A M L I N G S R E S A

onsdag, 30 maj 2018

Följ med på en heldagsutfärd för hela pastoratet

Hemligt resmål

 • medtag förmidagskaffe
 • avgift 300 kr
  allt inkluderat:
  lunch, fika, middag, entréavgift och miniföreläsningar

AVRESA från kyrkorna:
Älekulla kl. 08.15 – Torestorp 08.20 – Öxabäck 08.25

HEMKOMST ca kl. 21.30

ANMÄLAN
Anmäl dig snarast och gärna senast måndag, 28 maj

expeditionen, 0320-563 30

david@torestorpspastorat.se
0320-563 40
073-368 08 79

Varmt välkomna att delta i församlingsresan!

David Olsson, reseledare och kyrkoherde