”Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.”
– aposteln Paulus i Efesierbrevet 3.14-15

Passa på att tacka och lova vår himmelske Fader i våra kyrkor på Fars dag!

09.30 Högmässa i Älekulla kyrka
11.30 Gudstjänst med dop i Öxabäcks kyrka
16.00 Gudstjänst i Torestorps kyrka

TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Den yttersta tiden

Dagens bön
Evige Gud,
du som har givit din Son all makt i himlen och på jorden
– bevara oss i hans kärlek,
så att vi kan stå frimodiga vid hans ankomst.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Svenska psalmer
Högmässa kl. 09.30, Älekulla
* Ingång, #314
Lovsången, #697:6
mellan läsningarna, #28
Gradual, #324.1-7
Offertorium, #76
* Lovpsalm, #490

Gudstjänst med dop kl. 11.30, Öxabäck
* Ingång, #314
Lovsången, #21
Gradual, #324.1-7
Doppsalm, #248
* Lovpsalm, #490

Gudstjänst kl. 16.00 i Torestorps kyrka
* Ingång, #314
Lovsången, #697:6
mellan läsningarna, #28
Gradual, #324.1-7
efter predikan, #76
* Lovpsalm, #490

Bibelläsningar
Amos 4.12-13
Psaltaren 39.5-8
Första Johannesbrevet 2.28-3.3
Matteusevangeliet 24.3-14

Vi har fått en möjlighet att räcka en hand till medmänniskor som behöver varma kläder i kylan och mörkret. Frälsningsarmén i Varberg efterlyser särskilt varma ytterkläder och skor. Det finns just nu ett stort behov av varma kläder, inte minst till vuxna män.

Torestorps pastorat kan ombesörja förmedling av kläder och skor till Frälsningsarmén i Varberg som delar ut till behövande människor.

Du kan lämna kläder och skor i Torestorps församlingshem i samband med gudstjänst eller aktiviteter. Du är också välkommen att lämna plagg och skor till församlingsexpeditionen i Torestorps församlingshem (ingång på västra gaveln mot parkeringen): måndag – onsdag kl. 09-16 samt torsdagar kl. 09-13.30.

Välkommen!

Vuxen-barngruppen i Torestorp är inställd onsdagen den 24 oktober. Men deltagarna får gärna samlas ändå utan ledare i Torestorps församlingshem.

Nästa samling för Vuxen-barngruppen äger rum onsdagen den 7 november kl. 09-11 i Torestorps församlingshem, Gullbringavägen 1. Välkommen!

Varmt välkommen att vara med och dela bönegemenskap på lärjungagården, under ett dygn i november. När det är som mörkast och ruskigast, får vi samlas till bön för att sprida ljus och hopp. Se bild för mer information.
Har du frågor kontakta gärna Emma Josefsson, emma@torestorpspastorat.se, och kom och var med en timme eller två under detta dygn.

Välkommen till höstens första samling i Messy Church!
måndag, 1 oktober 2018
från kl. 16.00 till kl. 18.15
Torestorps församlingshem

VÄLKOMMEN till Messy Church och höstens första samling!


Änglarna och himlastegen

Vad händer?
– Fika och mingel
– Kreativa aktiviteter: pyssel och lekar
– Festligt firande: sång och bibelberättelse eller bibeldrama
– Middag

Hur går det till?
– Drop-in med mellanmål från kl. 16.00 – aktiviteterna startar kl. 16.30
– Ingen avgift
– Ingen anmälan – bara dyk upp!

För vem/vilka?
– Alla är välkomna!
– Barn kommer i sällskap med vuxen/vuxna

Dela gärna en inbjudan till Messy Church och ta med dig vänner och grannar!

Mer information?
Kontakta kyrkoherde David Olsson
0320-563 40; 073-368 08 79
david@torestorpspastorat.se

VUXEN-BARNGRUPP – HÖSTEN 2018

Välkommen till vuxen-barngruppen i Torestorps församlingshem!

onsdagar, ojämna veckor, kl. 09-11 med start 12 september 2018

Ålder: 0-5 år i sällskap av vuxen

Samling, fika och lek

Ingen anmälan, kom när du kan!

Ledare: Linda Olsson, 070-271 32 40

RIP Lars Andersson
* 7 maj 1927
+ 1 augusti 2018

Förre kyrkoherden i Torestorp, Lars Andersson, född 1927, har den 1 augusti 2018 insomnat i tron på sin Herre och frälsare i en ålder av 91 år.

Lars Andersson föddes i Carl Johans församling, Göteborg, och växte sedermera upp i Tuve församling på Hisingen. Lars studerade teologi i Lund och prästvigdes 1959 av biskop Bo Giertz. Sedan följde flera års tjänstgöring i Göteborgs förorter. Biskop Giertz behövde präster till de folkrika förorterna, därför fick Lars önskan att verka på landet stå tillbaka. Lars fick som ny präst en otrolig arbetsbörda. Under en vecka kunde han få undervisa över 100 konfirmander, och utöver de vanliga huvudgudstjänsterna blev ofta antalet förrättningar varje vecka, särskilt dop och begravningar, tvåsiffrigt.

Lars ville till landsbygden. Studiekamraten Rune Unger var komminister i Öxabäck, Torestorps pastorat, och när Unger blev kyrkoherde i Örby uppmanade han Lars att söka komministertjänsten som då var delad mellan två pastorat. Lars fick tjänsten 1965 och tjänstgjorde i huvudsak i Öxabäcks församling och Mjöbäcks pastorat. Lars utnämndes till kyrkoherde i Torestorps pastorat 1978. Torestorps pastorat – församlingarna i Torestorp, Älekulla och Öxabäck – blev Lars livsgärning; i decennier tjänade han stilla, troget och uthålligt med att undervisa, förrätta gudstjänst och förvalta sakramenten. Lars fick vara det gudomliga Ordets tjänare – en präst som ville kännas vid Jesus inför människorna och i allt hålla sig till Bibeln.

Mitt i livet drabbades Lars av en svår förlust och sorg; hans hustru Ingeborg dog 1973 efter en tids sjukdom. Lars blev ensam kvar med tre barn och fick själv ansvara för hem, hushåll och barnens fostran. Efter några år fick han dock glädjen att ingå äktenskap med Lilian och de fick en son tillsammans.

Efter pensioneringen 1992 vikarierade Lars som kyrkoherde till och från under flera år i grannpastoratet Kungsäter. Detta uppskattade både församlingarna i pastoratet och han själv. Församlingarna fick möta Lars värme och goda omsorg. Han tjänstgjorde bland människor i alla åldrar, även i barngrupperna.

Lars förblev Torestorp trogen. Ända fram till slutet deltog Lars troget i gudstjänstlivet. Dessutom bidrog han gärna med ideella insatser och goda råd. Samtidigt som Lars stod fast rotad i kyrkans apostoliska tro och den västsvenska fromhetstraditionen var han öppen för nya sätt att vara kyrka och möta människor med de goda nyheterna om Jesus och Guds rike; han deltog med nyfikenhet och glädje i Messy Church (ungefär ’Stökig kyrka’) – samlingar med syftet att vara en kreativ kyrka för alla åldrar i Torestorps, Älekulla och Öxabäcks församlingar.

Lars hade den stilla glädjens gåva; han var fylld av tacksamhet och uthållig i förbön. Han hade i allt blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Lars trohet och uthållighet var föredömlig. I all förkunnelse höll Lars fram Jesus som frälsaren; Lars hade både i kunskap och i egen erfarenhet lärt känna Kristi kors – Guds vishet och kraft till frälsning. Med aposteln Pauli ord förkunnade Lars: ’Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga … och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.’, 1 Kor. 15.57-58.

Lars är närmast sörjd och saknad av hans hustru Lilian, barnen Ingemar, Elisabeth, Christina och Henrik med familjer, broder samt övrig släkt och många vänner. Begravningsgudstjänsten äger rum i Torestorps kyrka fredagen den 24 augusti kl. 11.00.

Kyrkklockor i Torestorps kyrka har ringt både till själaringning och tacksägelse för Lars. Vi får lämna Lars i Guds barmhärtiga händer och viga honom till den sabbatsvila som väntar för Guds folk fram till uppståndelsens morgon. Vi får tacka Gud för Lars; tacka för hans långa och rika gärning och be för hans familj.

’”Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har skådat din frälsning”’, Luk. 2.29f.

David Olsson
kyrkoherde, Torestorps pastorat