Välkommen till kyrkan på söndag, den 30e april 2017.

Torestorps kyrka 9:30 Mässa: David Olsson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, därefter kyrkfika
Älekulla kyrka 16:00 Gudstjänst: David Olsson, Kristina Qvicklund, Emma Josefsson
Öxabäcks kyrka 11:30 Gudstjänst: David Olsson Martin Kahnberg

Temat är den gode herden, och söndagens psaltarpsalm är den så väl kända psaltarpsalmen 23.
Läs den på nytt med nya ögon, den gäller också dig:

”Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.”

Välkommen till våra gudstjänster den 23e april:

9:30 Mässa i Öxabäck; Lars-Olof Stomnell, Samuel Björkman
11.30 Gudstjänst i Älekulla kyrka: Lars-Olof Stomnell, Samuel Björkman
16:00 Bön och lovsångs-gudstjänst i Torestorps kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, Martin Kahnberg. Möjlighet till personlig förbön mm.

Vi ses!

Vi får än en gång fira att Jesus har dött och uppstått för vår skull!
HÄR kan du klicka för att läsa alla bibeltexterna som det handlar om under påsken. Väl mött i påsk!

Skärtorsdagen, den 13e april
16:00 Mässa i Älekulla kyrka, Luca Cesarini och Ingvar Gerhardson
18:00 Mässa i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Emma Josefsson och Birgit Fast
20:00 Mässa i Torestorps kyrka, David Olsson, Emma Josefsson Ingvar Gerhardsson

Långfredagen den 14e april
9:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, kör
9:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, David Olsson, Owe Johansson, Samuel Björkman, kör
11:30 Gudstjänst i Öxabäck, David Olsson, Owe Johansson, Martin Kahnberg, kör

Påskdagen den 16e april
9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, kör
11:30 Mässa i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, Kristina Quicklund, kör
16:00 Mässa i Torestorps kyrka, Owe Johansson, David Olsson, Emma Josefsson, Martin Kahnberg.
Kören medverkar och firar därefter sitt jubileum i församlingshemmet för inbjudna gäster.

Annandag påsk den 17e april

9:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Sara Andersson
Torestorp och Öxabäck – Sammanlyst till Älekulla kyrka.

Veckan efter påsk, den 19e april och varje onsdag framöver, fortsätter veckomässan, ”En halvtimma i kyrkan” kl 18:15 – 18.45 i Torestorps kyrka. Välkommen!

Med tanke på gårdagens tragiska bussolycka flyttar vi fram torsdagens informationskväll om sommarens resa till Taize. Återkommer om datum, men är du intresserad av att åka med, hör gärna av dig till Luca eller Emma redan nu och berätta det.

På onsdag kl 18 i Öxabäcks församlingshem är det passionsföreläsning om ett mycket spännande ämne, nämligen uppenbarelserna i Fatima i Portugal. Luca Cesarini berättar om Mariauppenbarelser, solundret och överbevisade journalister mm. Missa inte detta! 

Passionsandakt i Älekulla församlingshem, torsdag kl 18, Luca Cesarini

Söndagens gudstjänster, palmsöndagen: 

Älekulla 9.30 Mässa, Owe Johansson

Torestorp 11.30 gudstjänst, Luca Cesarini

Öxabäck 16.00 gudstjänst, Owe Johansson

Välkommen!

Välkommen ikväll, tisdag, till Torestorps församlingshem, då vi ska få veta allt och lite till om vårt senaste svenska helgon St.a Elisabeth Hesselblad. Luca tar oss igenom detta spännande ämne kl 18.00 i Torestorps församlingshem.

På torsdag är det som vanligt passionsandakt i Älekulla församlingshem, alltså den 30e mars kl 18:00. Ove Johansson leder den. Observera att det är torsdag som gäller även om det annonserats något annat tidigare.

Söndagen den 2/4, den femte i fastan:

Mässa i Torestorp: 9:30, Owe Johansson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, därefter kyrkfika

Gudstjänst i Öxabäck, 11:30 Owe Johansson, Martin Kahnberg

Gudstjänst i Älekulla, 16:00 Owe Johansson, Ingvar Gerhardsson, Emma Josefsson

Varmt välkommen!

 

Denna vecka fortsätter passions-programmet med andra delen av Bibeläventyret, Nya testametet. Välkommen även du som missat första delen, onsdag 18:00 i Öxabäcks församlingshem.
På torsdag är det passionsandakt i Älekulla församlingshem, 18:00 med Luca Cesarini.

På söndag firar vi Jungfru Marie Bebådelsedag, enligt följande:

9:30 Mässa i Öxabäck, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, Kör, kyrkmingel efter gudstjänsten.

11:30 Gudstjänst i Älekulla, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Samuel Björkman, Kör

16:00 Gudstjänst i Torestorp, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, Kör

Välkommen!

I veckan som kommer börjar vårt passions-program. Först ut är Bibeläventyret, Nya testamentet del 1. Välkommen alla åldrar, passar sig väl för så väl små som större. Tisdag 18:00 i Torestorps församlingshem. På torsdag sedan är det passionsandakt i Älekulla församlingshem, 18:00, Owe Johansson leder den. Så till söndagens gudstjänster:

Den tredje i fastan, 19e mars

9:30 Mässa i Älekulla, Luca Cesarini, Samuel Björkman

11:30 Gudstjänst i Torestorp, Luca Cesarini, Samuel Björkman

16:00 Gudstjänst i Öxabäck, Owe Johansson, Kristina Qvicklund

Välkommen!

Missa nu inte, att det idag kl 19:00 i Torestorps församlingshem, är nomineringsmöte inför kyrkovalet 2017.
I Torestorps pastorat har vi en lista ”Kyrkans Väl i Torestorps pastorat”, som är partipolitiskt obunden, och du som är medlem i Svenska Kyrkan, är döpt och boende inom pastoratet kan ställa upp.
Detta är chansen för dig som vill påverka hur kyrkans verksamhet ska se ut, vi behöver dina idéer och tankar inför de kommande åren! Varmt välkommen alla, särskilt du som kanske är intresserad av att ställa upp för första gången.

”Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid san­ning­en och växa i al­la av­se­en­den så att vi före­nas med ho­nom som är hu­vu­det, Kristus. Han låter he­la krop­pen fo­gas sam­man och hållas ihop ge­nom att al­la le­der­na hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt var­je särskild del. Då växer he­la krop­pen till och byggs upp i kärlek.” (Ef:4:15)

Församlingsresa till klostret Taizé i Frankrike, den 12-21 aug 2017

Försoningskyrkans varma och röda interiör.

Är du mellan 15 och 99 år? Välkommen att delta i nästa församlingsresa till Taizé!

Efter några års uppehåll kommer Torestorps pastorat att ordna en ny Taizé-resa. Så nu har du chansen att följa med!

Vi reser med Delfinbuss lördag den 12 augusti och är tillbaka måndag den 21 augusti. Vi bor i eget tält eller i Taizés egna hus med riktiga sängar.

Den totala kostnaden torde ligga på cirka mellan 3 300- och 4 500:- beroende på ålder och boendeform. Då är bussresan och helpension på Taizé inkluderade i priset.

För att resan ska kunna genomföras behöver vi ha din intresseanmälan senast den 30 april 2017. För anmälan eller mer information kontakta Emma eller Luca. Välkommen på ett lärorikt och annorlunda läger!

Luca: Tel 0320-56333, luca@torestorpspastorat.se
Emma: Tel. 0320-56339, emma@torestorpspastorat.se

Infoträff om resan:
Den 6e april kl 18:30 (eller direkt efter passionsandakten) i Älekulla församlingshem, träffas alla intresserade av resan, vi visar bilder från Taize, delar med oss av erfarenheter av platsen och informerar om resan. Ingen anmälan, välkommen även om du inte bestämt dig för att åka.

Bakgrund: År 1940, mitt under brinnande krig, fick en ung man från Schweiz en vision att skapa en klostergemenskap där bröderna skulle verka för fred och försoning. I den lilla byn Taizé i Frankrike, mellan Lyon och Dijon, bildades en kärna till det som skulle bli en folkrörelse: Taizékommuniteten.

Redan från början togs uppmaningen om försoning på allvar: munkarna var såväl protestanter som katoliker och de verkade i samma klostergemenskap. På 60-talet började människor, främst ungdomar, att strömma till kommuniteten. Taizé har således blivit en mötesplats där människor från olika länder, kulturer och trosåskådningar möts för att lära känna varandra och gemensamt verka för en bättre värld där människor lever i harmoni med varandra. Får att nå dit måste man börja på gräsrotsnivå, där möten bidrar till att komma över fördomar och bryta ner de barriärer som delar människor från varandra.

Idag besöks Taizé av hundratusen människor om året. Varje vecka kommer nya busslaster av alltid lika entusiastiska människor i alla åldrar, främst yngre, och nya band skapas. Taizémusiken och andakterna är en viktig del av vistelsen, som vid sidan av mötena i större eller mindre grupp fyller dagarna med konstruktivt innehåll. För att hålla kostnaderna nere ska man också vara beredd att hjälpa till med några uppgifter för att hålla verksamheten i gång. Taizé har inga anställda: verksamheten drivs av volontärer och besökare. Men fritid saknas inte. Det finns alltid tid att strosa omkring, sitta ner med kompisar och avsluta dagen på tillhållet Oyak där de som vill, med eller utan instrument, bidrar till underhållningen.

Sammanfattningsvis, taizésångerna, tystnaden i gudstjänsterna, enkelheten, mötet med olika människor, samtalet i grupper, den positiva andan, natursköna områden är några av de saker som lockar dit stora skaror människor från hela världen. Och bäst av allt: den som en gång har varit i Taizé vill gärna återvända dit.

Välkommen med din anmälan!