”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit…”
(Ur söndagens episteltext från 2 kor 5:17)

Välkommen till kyrkan på söndag, fastlagssöndagen den 26e februari.

Mässa i Älekulla kyrka 9.30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Samuel Björkman, kör

Gudstjänst i Torestorps kyrka 11:30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Kristina Quicklund

Gudstjänst i Öxabäcks kyrka 16.00, Luca Cesarini, Kristina Quicklund, kör

Välkommen till söndagens gudstjänster med temat ”Det levande ordet”.

Torestorps kyrka mässa 9.30, därefter kyrkkaffe i församlingshemmet

Öxabäcks kyrka gudstjänst 11.30

Älekulla kyrka gudstjänst 16.00

Owe Johansson medverkar i alla tre kyrkorna, Kristina Qvicklund i Älekulla samt Martin Kahnberg i de övriga två. varmt välkommen!

Välkommen till kyrkan på söndag!

Mässa i Öxabäck: 9:30, Owe Johansson, Kristina Qvicklund

Gudstjänst i Älekulla 11:30 Owe Johansson, Kristina Qvicklund

Lovsångsgudstjänst i Torestorp, 16:00 Owe Johansson, Martin Kahnberg, Emma Josefsson. Möjlighet till personlig förbön.

Välkommen till kyrkan på söndag, kyndelsmässodagen, den 5e februari.

Mässa i Älekulla kyrka 9.30, Luca Cesarini, Emma Josefsson,Ingvar Gerhardsson

Gudstjänst i Torestorps kyrka 11:30, Luca Cesarini, Martin Kahnberg, kör

Gudstjänst i Öxabäcks kyrka 16.00, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, kör

Välkommen att fira gudstjänst med oss, på fjärde söndagen efter trettondagen!

Mässa i Torestorps kyrka 9.30, Owe Johansson, Samuel Björkman

Gudstjänst i Öxabäck kyrka 11.30, Owe Johansson, Birgit Fast

Gudstjänst i Älekulla kyrka 16.00, Owe Johansson, Samuel Björkman

Välkommen till kyrkan på söndag, den tredje söndagen efter trettondagen.

Mässa i Öxabäcks kyrka 9.30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg

Gudstjänst i Älekulla kyrka 11:30, Luca Cesarini, Martin Kahnberg

Gudstjänst i Torestorps kyrka 16.00, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg

Dagens evangelietext ur Johannes fjärde kapitel:

46 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. 47 När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. 48 Jesus sade till honom: ”Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte.” 49 Mannen sade till honom: ”Herre, kom ner innan mitt barn dör!” 50 Jesus svarade: ”Gå, din son lever.” Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. 51 Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. 52 Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.” 53 Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom: ”Din son lever.” Och han själv och hela hans familj[a] kom till tro. 54 Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.

 

Välkommen till kyrkan på söndag!

Mässa i Älekulla kyrka 9.30, Ove Johansson, Emma Josefsson

Gudstjänst i Torestorps kyrka 11.30, Ove Johansson, Emma Josefsson

Lovsångsgudstjänst i Öxabäcks kyrka 16.00, Ove Johansson, Emma Josefsson. Möjlighet till personlig förbön.

En härlig jul väntar oss där vi tillsammans får fira att Jesus föddes här på jorden. Här är våra gudstjänster i Torestorps pastorat.

Om du vill läsa texterna för söndagen, kan du läsa dem här: http://www.kyrkoaretstexter.se/

Julafton 24/12
23:30 Midnattsmässa i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, Kör

Juldagen 25/12
7:00 Julotta i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Sara Andersson, kör
7:00 Julotta i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Martin Kahnberg, kör

Annandag jul 26/12
9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Kristina Quicklund, invigning av mässhake, därefter kyrkmingel
11:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Kristina Quicklund

Nyårsafton 31/12
16:00 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Alfons Lindholm, Martin Kahnberg

Nyårsdagen 1/1 2017
9:30 Mässa i Älekulla kyrka, Alfons Lindholm, Martin Kahnberg
11:30 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Alfons Lindholm, Martin Kahnberg

Trettondedag jul 6/1
16:00 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Sara Andersson
18:00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Birgit fast
18:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Sara Andersson, kör

1:a söndagen efter trettondedag jul 8/1
9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Sara Andersson, därefter kyrkfika
11:30 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka,Luca Cesarini, Emma Josefsson, Sara Andersson
16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, Kristina Quicklund
___________

Gudstjänsten på Kullabyn onsdagen den 28/12 blir tyvärr inställd, vi gör även uppehåll med veckomässan i Torestorp över jul och nyår.

bethlehem-star-3-1383857

Adventstid i våra kyrkor! Här är våra söndagsgudstjänster till och med fjärde advent.

Om du vill läsa texterna för söndagen, kan du läsa dem här: http://www.kyrkoaretstexter.se/

Den andra advent – 4/12 

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Ingvar Gerhardsson, kyrkfika
11:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Ingvar Gerhardsson
16:00 Vesper i Öxabäcks kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, kör

Den tredje advent – 11/12

9:30 Mässa i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson
16:00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka,Luca Cesarini, Emma Josefsson, Birgit Fast
18:00 Julkonsert i Torestorps kyrka, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, kör

Den fjärde advent – 18/12

9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Owe Johansson, Kristina Qvicklund, därefter kyrkmingel
11:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Kristina Qvicklund,
16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Kristina Qvicklund,

_____________

Dessutom firas gudstjänst varje onsdag på Kullabyn kl 11, andakt på dagcentralen i Öxabäck varannan torsdag kl 14:00, samt veckomässa i Torestorps kyrka, onsdagar 18.15. Välkommen också till detta.

svjeca-1555955

Torestorps pastorat i Göteborgs stift söker en kantor på 50% som har kantorsexamen och känner glädje i gudstjänsten, vill inspirera och leda kör. Du ska också vilja arbeta med övrig musikverksamhet b.la med konfirmandarbete, tjänstgöra vid förrättningar samt andakt på äldreboende. Givetvis ska du tillhöra Svenska kyrkan och dela dess tro och liv. Du behöver ha tillgång till egen bil.

Provanställning 6 månader.

Kontaktpersoner: Vik. Kyrkoherde Owe Johansson,070-699 66 91, eller kyrkorådets ordförande Lilian Andersson 0320-55119.
Kontaktperson för lärarförbundet: Kerstin Odeberg tel 0705-086097
Välkommen med din ansökan som vi vill skall innehålla CV, meritförteckning och referenser, till Torestorps pastorat, Gullbringavägen 1, 51193, Torestorp, eller via mail till info@torestorpspastorat.se