Välkommen till kyrkan på söndag, den tredje söndagen efter trettondagen.

Mässa i Öxabäcks kyrka 9.30, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg

Gudstjänst i Älekulla kyrka 11:30, Luca Cesarini, Martin Kahnberg

Gudstjänst i Torestorps kyrka 16.00, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg

Dagens evangelietext ur Johannes fjärde kapitel:

46 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. 47 När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. 48 Jesus sade till honom: ”Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte.” 49 Mannen sade till honom: ”Herre, kom ner innan mitt barn dör!” 50 Jesus svarade: ”Gå, din son lever.” Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. 51 Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. 52 Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.” 53 Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom: ”Din son lever.” Och han själv och hela hans familj[a] kom till tro. 54 Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.

 

Välkommen till kyrkan på söndag!

Mässa i Älekulla kyrka 9.30, Ove Johansson, Emma Josefsson

Gudstjänst i Torestorps kyrka 11.30, Ove Johansson, Emma Josefsson

Lovsångsgudstjänst i Öxabäcks kyrka 16.00, Ove Johansson, Emma Josefsson. Möjlighet till personlig förbön.

En härlig jul väntar oss där vi tillsammans får fira att Jesus föddes här på jorden. Här är våra gudstjänster i Torestorps pastorat.

Om du vill läsa texterna för söndagen, kan du läsa dem här: http://www.kyrkoaretstexter.se/

Julafton 24/12
23:30 Midnattsmässa i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, Kör

Juldagen 25/12
7:00 Julotta i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Sara Andersson, kör
7:00 Julotta i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Martin Kahnberg, kör

Annandag jul 26/12
9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Kristina Quicklund, invigning av mässhake, därefter kyrkmingel
11:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Kristina Quicklund

Nyårsafton 31/12
16:00 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Alfons Lindholm, Martin Kahnberg

Nyårsdagen 1/1 2017
9:30 Mässa i Älekulla kyrka, Alfons Lindholm, Martin Kahnberg
11:30 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Alfons Lindholm, Martin Kahnberg

Trettondedag jul 6/1
16:00 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Sara Andersson
18:00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Birgit fast
18:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Sara Andersson, kör

1:a söndagen efter trettondedag jul 8/1
9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Sara Andersson, därefter kyrkfika
11:30 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka,Luca Cesarini, Emma Josefsson, Sara Andersson
16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, Kristina Quicklund
___________

Gudstjänsten på Kullabyn onsdagen den 28/12 blir tyvärr inställd, vi gör även uppehåll med veckomässan i Torestorp över jul och nyår.

bethlehem-star-3-1383857

Adventstid i våra kyrkor! Här är våra söndagsgudstjänster till och med fjärde advent.

Om du vill läsa texterna för söndagen, kan du läsa dem här: http://www.kyrkoaretstexter.se/

Den andra advent – 4/12 

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Ingvar Gerhardsson, kyrkfika
11:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Ingvar Gerhardsson
16:00 Vesper i Öxabäcks kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, kör

Den tredje advent – 11/12

9:30 Mässa i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, Emma Josefsson, Ingvar Gerhardsson
16:00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka,Luca Cesarini, Emma Josefsson, Birgit Fast
18:00 Julkonsert i Torestorps kyrka, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, kör

Den fjärde advent – 18/12

9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Owe Johansson, Kristina Qvicklund, därefter kyrkmingel
11:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Kristina Qvicklund,
16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Kristina Qvicklund,

_____________

Dessutom firas gudstjänst varje onsdag på Kullabyn kl 11, andakt på dagcentralen i Öxabäck varannan torsdag kl 14:00, samt veckomässa i Torestorps kyrka, onsdagar 18.15. Välkommen också till detta.

svjeca-1555955

Torestorps pastorat i Göteborgs stift söker en kantor på 50% som har kantorsexamen och känner glädje i gudstjänsten, vill inspirera och leda kör. Du ska också vilja arbeta med övrig musikverksamhet b.la med konfirmandarbete, tjänstgöra vid förrättningar samt andakt på äldreboende. Givetvis ska du tillhöra Svenska kyrkan och dela dess tro och liv. Du behöver ha tillgång till egen bil.

Provanställning 6 månader.

Kontaktpersoner: Vik. Kyrkoherde Owe Johansson,070-699 66 91, eller kyrkorådets ordförande Lilian Andersson 0320-55119.
Kontaktperson för lärarförbundet: Kerstin Odeberg tel 0705-086097
Välkommen med din ansökan som vi vill skall innehålla CV, meritförteckning och referenser, till Torestorps pastorat, Gullbringavägen 1, 51193, Torestorp, eller via mail till info@torestorpspastorat.se

Fredagen den 25:e november kommer vi inleda adventstiden med en meditativ mässa i stillhet i Torestorps kyrka.

Många människor i dagens samhälle känner sig stressade, och inför julen är denna stress ännu mer omfattande. Många människor säger sig också möta Gud när de får chansen att varva ner i en kyrka, och därför vill vi nu prova att ge alla en möjlighet att varva ner inför julen genom att fira en meditativ mässa i stillhet.

För att ge folk som arbetar sent eller långt bort möjlighet att vara med har vi lagt mässan 20:00, och vi hoppas att flera ska vilja slita sig från TV och annat hindrande för att vara med. Vi vill också ta tillfället i akt att i tanken förflytta oss bakåt i tiden. Vi kommer sjunga några välkända gamla adventspsalmer och vi kommer väva in några gamla moment med sång av präst och musiker. Naturligtvis finns det också tid för bön, eftertanke, stillhet och meditation.

Varmt välkomna att uppleva kyrkan på ett nytt gammalt sätt! Torestorps kyrka, 20:00 fredagen 25/11.11281901_10155558140650573_336080025_n

Här följer novembers alla söndagsgudstjänster i Torestorps pastorat. 

Välkommen att vara med i gemenskapen, och dela tron och livet med varandra!

Om du vill läsa texterna för söndagen, kan du läsa dem här: http://www.kyrkoaretstexter.se/

Lördagen den 5e november, alla helgons dag

9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, därefter kyrkmingel
11:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, AnnaCarin Ryd
16:00 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, Martin Kahnberg,

Den 6e november, söndagen efter alla helgons dag

16:00 Minnesgudstjänst i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Birgit Fast, kör
17:30 Minnesgudstjänst i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, AnnaCarin Ryd
19:00 Minnesgudstjänst i Torestorps kyrka, Luca Cesarini Kristina Qvicklund, Kör.

Den 13e november, söndagen före domsöndagen

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, Martin Kahnberg, därefter kyrkkaffe
11:30 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, Martin Kahnberg
16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, Kristina Qvicklund

Den 20e oktober, Domsöndagen

9:30 Mässa i älekulla kyrka, Luca Cesarini, AnnaCarin Ryd
11:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Luca Cesarini, Ingvar Gerardsson
16:00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Kristina Qvicklund

Fredag den 25e november

20:00 Mässa i stillhet i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Emma Josefsson, Martin Kahnberg

Den 27e november, 1:a advent

9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Martin Kahnberg, kör, därefter kyrkmingel
11:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, kör, Luca Cesarini, AnnaCarin Ryd
18:00 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, kör

_____________

Dessutom firas gudstjänst varje onsdag på Kullabyn kl 11, andakt på dagcentralen i Öxabäck varannan torsdag kl 14:00, samt veckomässa i Torestorps kyrka, onsdagar 18.15. Välkommen också till detta!

1442478_31083828

 

I Öxabäcks församlingshem träffas på torsdagarna 15:30 – 17:30 tillsammansgruppen under ledning av Gunilla Fogelberg. Barn och föräldrar i alla åldrar träffas och pysslar, lär, pratar och leker tillsammans och samlingen avslutas med en andakt. 

Vill du vara med och hjälpa till med gruppen? Hör av dig till pedagogen Gunilla Fogelberg, epost: gunilla@torestorpspastorat.se, Tel: 0320-563 35.

Välkommen att vara med!

Tillsammansgrupp

Här följer oktobers alla söndagsgudstjänster i Torestorps pastorat. 

Välkommen att vara med i gemenskapen, och dela tron och livet med varandra!

Om du vill läsa texterna för söndagen, kan du läsa dem här: http://www.kyrkoaretstexter.se/

Den 2a oktober, den helige Mikaels dag, änglarna.

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Luca Cesarini, Martin Kahnberg, därefter kyrkfika
11:30 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Martin Kahnberg
16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Owe Johansson, Kristina Quicklund

Den 9e oktober, tacksägelsedagen, lovsång.

9:30 Mässa i Älekulla kyrka, Owe Johansson, AnnaCarin Ryd, Kör, därefter skördeauktion i församlingshemmet.
11:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, Kör
16:00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, Kör.

I Öxabäck firar kören denna dag 90 år, och efter gudstjänsten fortsätter jubileet i församlingshemmet med utmärkelser, samkväm samt och skördelotteri där behållningen går till världens barn.

Den 16a oktober, 21a söndagen efter trefaldighet, samhällsansvar.

9:30 Mässa i Öxabäcks kyrka, Luca Cesarini, Birgit Fast, därefter kyrkmingel
11:30 Gudstjänst i Älekulla kyrka, Luca Cesarini, AnnaCarin Ryd
16:00 Bön och lovsångsgudstjänst i Torestorps kyrka, Luca Cesarini, Martin Kahnberg, Emma Josefsson, Möjlighet till personlig förbön.

Den 23e oktober, 22a söndagen efter trefaldighet, frälsningen.

9:30 Mässa i Torestorps kyrka, Owe Johansson, Martin Kahnberg, Gunilla Fogelberg, därefter kyrkfika
11:30 Gudstjänst med dop i Öxabäcks kyrka, 11:30 Owe Johansson, Birgit Fast, Gunilla Fogelberg
16:00 Gudstjänst i Älekulla kyrka,  Owe Johansson, Martin Kahnberg, Gunilla Fogelberg

Denna dag är det bibelutdelning i alla våra tre kyrkor.

Den 30e oktober, 23a söndagen efter trefaldighet, förlåtelse utan gräns.

9:30 Mässa i Älekulla kyrka, Lars Olof Stomnell, Emma Josefsson, Birgit Fast
11:30 Gudstjänst i Torestorps kyrka, Lars-Olof Stomnell, Emma Josefsson, Martin Kahnberg
16:00 Gudstjänst i Öxabäcks kyrka, Martin Kahnberg, Lars Olof Stomnell.

_____________

Dessutom firas gudstjänst varje onsdag på Kullabyn kl 11, andakt på dagcentralen i Öxabäck varannan torsdag kl 14:00, samt veckomässa i Torestorps kyrka, onsdagar 18.15. Välkommen också till detta!

communion-1328820